Byggnads logga

Byggnads
106 32 Stockholm
Tel: 010 601 10 01
forbundet@byggnads.se

Besöksadress:
Hagagatan 2

Minska teckenstorlek Öka teckenstorlek Textstorlek
Här är en redogörelse av vad som hänt när det gäller AMF-affären, LOs styrelses sammanträde måndagen den 6 april och LOs prioriteringar efter styrelsemötet.


Hur ser Byggnads på AMF-affären?
AMF-affären har varit olycklig. De senaste två veckorna har varit en jobbig tid för hela fackföreningsrörelsen. AMF-affären har drabbat inte bara fackförbunden utan hela arbetarrörelsen.

Besvikelsen på facket, LO och Wanja Lundby-Wedin är stor bland våra medlemmar. Det har vi stor förståelse för. Det är inte bra att LO och Wanja blir symbolen för bonusar, höga löner och frikostiga mångmiljonpensioner. Wanja har inte gjort något olagligt eller försökt sko sig själv. Samtidigt kunde Wanja och de andra styrelseledamöterna i AMF ha varit betydligt mer uppmärksamma och ställt fler frågor kring vd Christer Elmehagens pensionsvillkor. I detta arbete har AMFs styrelse brustit.

Vi får heller inte glömma AMFs ersättningskommittés roll och ansvar för Elmhagens pensionsvillkor. Den dåvarande ersättningskommittén bestod av styrelseordförande Göran Tunhammar samt styrelseledamöterna Erland Olausson och Lennart Nilsson.

Vad har Wanja Lundby–Wedin gjort för fel?
Hon har inte gjort något olagligt. Hon har inte gjort något som gett henne egna fördelar. Men hon blev en symbol för bonusar, höga löner och frikostiga mångmiljonpensioner. Just för att LOs ordförande har haft en hög moralisk hållning i dessa frågor slog det tillbaka på henne att hon suttit i en styrelse som beviljat en direktör lön och pension som är fantasisummor för LOs ofta lågavlönade medlemmar.

Allmänhetens och LO-medlemmarnas förtroende för Wanja Lundby-Wedin har minskat till låga nivåer på grund av att hon de facto godkänt detta avtal och inte ställt tillräckligt med frågor och reagerat tillräckligt kraftfullt när de stora pensionsutgifterna uppdagades.

LO och Wanja Lundby-Wedins hantering av pensionsfrågan inom AMF har skadat förtroendet för fackföreningsrörelsen och LO, vilket Byggnads ordförande Hans Tilly också redogjorde för på LOs styrelsemöte den 6 april. Hans Tilly framförde också allvarlig kritik och åsikter om hur LO och Wanja Lundby-Wedins förtroende påverkats inom Byggnads.

Som byggnadsarbetare och fackligt förtroendevalda ska vi inte behöva försvara misstag som har begåtts av andra i fackföreningsrörelsen. Vi måste kunna ta avstånd från handlingar som förminskar förtroendet för oss fackligt aktiva. Ursäkten för misstagen med de stora pensionsavtalen till vd Elmehagen har framförts av Wanja Lundby-Wedin. Den ursäkten ska inte behöva komma från Byggnads medlemmar.

Byggnads förbundsstyrelse kritisk
I Byggnads förbundsstyrelse är man överens om att förtroendet för fackföreningsrörelsen är allvarligt skadat. Byggnads ordförande Hans Tilly har framfört kritik till Wanja Lundby-Wedin. Men nu har samtliga förbund inom LO enats i att stödja Wanja. Efter en grundlig diskussion och en noggrann genomgång av läget stöttar Byggnads Wanja Lundby-Wedin.

LO-styrelsens stöd för Wanja Lundby-Wedin
Styrelsebeslutet inom LO blev ändå att uttrycka sitt stöd för Wanja Lundby-Wedin. Från och med nu är det enligt LOs styrelse och Wanja Lundby-Wedin fackföreningsrörelsen och medlemmarna som står i fokus. Hon har släppt många av sina styrelseuppdrag och ska nu mer fokusera på de fackliga kärnfrågorna. Det man kan kalla för grunduppdraget för LOs ordförande.

Vi inom Byggnads känner att Wanja måste fokusera på:

• Att vi ska vara en motkraft mot den löntagarfientliga politiken/möta den ekonomiska krisen, bekämpa försämringar i a-kassan, driva en bättre arbetsmarknadspolitik

• Att vi ska bedriva en ännu bättre och fokuserad facklig-politisk samverkan.

• Att vi ska vara aktiva i internationella frågor med fokusering på europafrågor.

----

Prioriteringar för LOs ordförande efter styrelsemötet den 6 april 2009

Motkraft mot regeringens löntagarfientliga politik
LOs ordförande måste tydligt ta ledningen för fackföreningsrörelsens arbete för att medlemmarna, löntagarna, ska klara sig så bra som möjligt i den kris som svensk ekonomi och svensk arbetsmarknad är inne i nu. LO måste tydligt visa att vi är en motkraft mot den löntagarfientliga politik som regeringen bedriver.

LO måste komma med politiska förslag och försöka påverka politiken oavsett vem som har den politiska makten. LO måste vara en kraft för medlemmarna där vi jobbar för våra medlemmar och deras trygghet.

LO måste också ytterligare ta ett krafttag för att värna och stärka kollektivavtalen. Vi vet att i tider av hög arbetslöshet då hotas alltid våra kollektivavtal.

Facklig–politisk samverkan
Den andra frågan LOs ordförande ska fokusera på är den facklig-politiska samverkan. Det måste vara väldigt tydligt att facklig-politisk samverkan handlar om att LO har en dagordning formulerad utifrån medlemmarnas krav på politiken. Det är precis som i arbetarrörelsens barndom ibland behövs politiska beslut för att förbättra medlemmarnas villkor. Det är därför som vi har samverkan med det socialdemokratiska partiet.

LO ska vara aktiv i de internationella frågorna
Den tredje frågan LOs ordförande ska fokusera på är att fortsätta att vara aktiv i de internationella frågorna. I rollen som ordförande i Europafacket blir det med tonvikt på den europeiska nivån.

---

Sammanfattning
LO ska bli bättre på att driva Lavalfrågan
Byggnads har tidigare varit tydliga i sin kritik mot LO gällande riskerna med Lavaldomen. Men under de senaste månaderna har Wanja Lundby Wedin varit mycket tydligare i sin roll som ordförande för Europafacket. Och Byggnads tycker hon gjort ett bra arbete.

Det viktigt att LO nu lägger större kraft i den hjärtefrågan och hjälper till att driva Lavalfrågan så att vi får behålla den svenska kollektivavtalsmodellen på arbetsmarknaden. Som ordförande i Europafacket har Wanja Lundby-Wedin en stor uppgift att fylla. Nu är det upp till bevis!

Så nu är det viktigt att vi står enade. Nu måste vi sätta punkt för alla spekulationer och fokusera framåt.

Logga in
Användarnamn Lösenord
 

Hjälp - Inloggning

Om du aldrig varit inloggad tidigare så är dina inloggningsuppgifter enligt texten här nedanför. Har du varit inloggad och glömt inloggningsuppgifter, använd funktionen glömt lösenord.

Medlem

Användarnamn: Ditt 10-siffriga personnummer (utan streck).
Lösenord: Ditt 10-siffriga medlemsnummer (utan streck - du hittar det t ex på baksidan av tidningen Byggnadsarbetaren).

Företag

Användarnamn: Företagets organisationsnummer (10 siffror utan streck).
Lösenord: Tillsänt till företaget med brev.