Byggnads logga

Byggnads
106 32 Stockholm
Tel: 010 601 10 01
forbundet@byggnads.se

Besöksadress:
Hagagatan 2

 

Minska teckenstorlek Öka teckenstorlek Textstorlek

Rätt till ersättning från AGS-försäkringen

Förtidspensionerad snickare fick 260 000 kr i ett retoraktivt engångsbelopp och fortsatt månadsersättning.

Byggnads Region Västerbotten hjälpte förtidspensionerade Leif att gräva fram de handlingar som behövdes för att AFA Försäkring, som är det partsägda försäkringsbolag som administrerar alla avtalsförsäkringar, skulle kunna bedöma om han hade rätt till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Han fick rätt och det innebar att det utbetalades ett retoraktivt bruttobelopp på 260 000 kronor till honom plus en fortsatt månadsersättning från försäkringen på cirka 2000 kronor före skatt, samt rätt till avtalspension.

Leif Lövgren är en hårt drabbad snickare och Byggnadsmedlem från Umeå. 1999, endast 40 år gammal, beviljades han hel sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Hans nackproblem gjorde det då helt omöjligt att fortsätta arbeta.

AFA Försäkring kunde vid det tillfället inte bedöma om Leif hade rätt till ersättning från AGS-förmånen eller inte. Det berodde på att han hade svårt att visa handlingar på att han hade arbetat den sammanlagda tid som krävdes. Det i sin tur berodde på att han till följd av sina svåra nackproblem och konjunkturen, många år innan han fick hel sjukersättning, hade varvat perioder av arbete med perioder av långa sjukskrivningar och arbetslöshet.

Detta fick två viktiga konsekvenser. Den ena var att när man fastställde sjukersättningens storlek på ett genomsnitt av de tre åren med högst årsinkomst under den föregående åttaårsperioden och sedan betalade ut 64 procent av det, blev sjukersättningen väldigt låg för honom, endast 120 000 kronor per år före skatt. Den andra konsekvensen innebar att AFA Försäkring, utifrån de uppgifter de hade fått in, då inte kunde bedöma om Leif hade rätt till ersättning.

Leif som sedan förtidspensionen också drabbats av en aggressiv form av den neurologiska sjukdomen Parkinson, har haft det mycket besvärligt. Utöver nackproblemen, har han idag svårt att gå och kan i princip bara använda höger arm och hand något sånär. Dessutom har han haft det ekonomiskt mycket pressat.

– Jag klarade mig verkligen inte ekonomiskt. Därför vände jag mig sommaren 2010 till Byggnads regionalt här i Umeå, för att höra om det trots allt inte kunde finnas något i AGS-försäkringen som skulle kunna hjälpa mig, berättar Leif.

Tog tid att reda ut begreppen
Christer Härjelin, som idag arbetar med försäkringsfrågor centralt på Byggnads, arbetade då med försäkringsfrågor på Byggnads Region Västerbotten i Umeå. Han började undersöka om Leif omfattades av försäkringens efterskydd som innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att anställningen upphört, på grund av till exempel, uppsägning. Det tog lite tid att reda ut begreppen för Christer och att skicka in de papper som AFA behövde. Han grävde vidare och hittade via a-kassan ett sjukskrivningsbrev som var betydelsefullt. Det skickades tillsammans med ett sammanfattande brev till AFA Försäkring som efter en tids väntan gav beskedet till Leif att han hade rätt till ersättning.

– AGS:en är unik på så sätt att den inte har någon preskriptionstid. När AFA Försäkring fått in de handlingar från Leif som de behövde och utifrån dem bedömde att han hade rätt till ersättning, innebar det också att han fick ersättning retroaktivt, från 1999. Det gav ett bruttobelopp före skatt på omkring 260 000 kronor, berättar Christer Härjelin.

Nu får han en månadsersättning utbetalt från försäkringen på cirka 2000 kronor före skatt och kommer att få det fram 65 års ålder, det vill säga fram till år 2024. I och med att han fick rätt till ersättning från AGS-försäkringen, har han också fått rätt till avtalspension. AFA Försäkring betalar nu även in Leifs pensionspremie till denna.

– Jag är väldigt glad för Leifs skull, att vi kunde hjälpa honom att få fram de underlag AFA Försäkring behövde. Det var inte alldeles självklart att det skulle gå, konstaterar Christer Härjelin.

Eftersom Leif haft bostadsbidrag innebar engångsutbetalningen att Leif blev skyldig att betala tillbaka ersättning för bostadsbidraget motsvarande ett år. Skatteeffekten på engångsbeloppet gick inte heller att minska genom att få den utbetald månadsvis. Trots det har ersättningen från AGS: en och avtalspensionen inneburit en stor lättnad för Leif.

– Det är jättebra. Jag har kunnat göra mig kvitt mina skulder, avslutar Leif.

Fakta: Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS fyller ut en del av inkomstbortfallet både vid kortare och längre sjukskrivningar. Försäkringen träder i kraft när du varit anställd i 90dagar och jobbat minst 25 procent sedan minst en vecka. Därefter gäller försäkringen så länge du jobbar i ett företag med kollektivavtal.

Dagersättning
Du får ersättning under frånvarotiden vid sjukdom i 360 dagar. Från dag 15 till dag 360 i sjukperioden får du ersättning med 12,5 % av den sjukpenning du har från Försäkringskassan.

Månadsersättning
Till dem med sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning (ungdomar) ges månadsersättning som bestäms utifrån den sjukpenninggrundande inkomst som låg till grund för sjukpenningens storlek vid insjuknandetillfället. Detta enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Vid helt nedsatt arbetsförmåga ges hel månadsersättning, vid 75 % nedsättning ges 75 % och så vidare, proportionerligt vid lägre grader nedsättning.

Om du undrar över AGS-försäkringen, kontakta din försäkringsinformatör eller din region. Du kan också läsa mer på www.byggnads.se

 

Logga in
Användarnamn Lösenord
 

Hjälp - Inloggning

Om du aldrig varit inloggad tidigare så är dina inloggningsuppgifter enligt texten här nedanför. Har du varit inloggad och glömt inloggningsuppgifter, använd funktionen glömt lösenord.

Medlem

Användarnamn: Ditt 10-siffriga personnummer (utan streck).
Lösenord: Ditt 10-siffriga medlemsnummer (utan streck - du hittar det t ex på baksidan av tidningen Byggnadsarbetaren).

Företag

Användarnamn: Företagets organisationsnummer (10 siffror utan streck).
Lösenord: Tillsänt till företaget med brev.