Byggnads logga
Minska teckenstorlek Öka teckenstorlek Textstorlek

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

OBS! Nedan följer ett utdrag ur försäkringsvillkoren. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller.

Rätt till AGS-förmåner
- Arbetar hos arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal
- Varit anställd i 90 dagar (kvalifikationstid)
- Varit arbetsför vid tidpunkten då försäkringsskyddet trädde ikraft

Efterskydd 
Efterskyddet gäller längst i 720 dagar efter det att anställningen upphört. Förutsättningen för att efterskyddet ska gälla är att den försäkrade behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Karens- och ersättningstid
Dagersättning lämnas efter sjuklöneperiod det vill säga för närvarande från den 15:e dagen och till och med den 360:e dagen.

Ersättningens storlek
Dagersättningen är 12,5 procent. Det motsvarar cirka 10 procent av den sjukpenning som försäkringskassan betalar.

Vid aktivitets- eller sjukersättning (tidigare sjukbidrag/förtidspension) lämnas en månadsersättning som bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten som låg till grund för sjukpenningens storlek vid insjuknandetillfället. Ersättning lämnas längst till och med den kalendermånad den försäkrade fyller 65 år.

Anmälan
Anmälan görs till AFA Försäkring. Blankett ska finnas hos din arbetsgivare. Du kan också få den via din avdelning. Läkarintyg måste bifogas anmälan, arbetsgivaren ska fylla i anmälan samt skriva under.

Försäkringsgivare för Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS är
AFA Försäkring, 106 27 Stockholm, Tfn 08-696 40 03.

Logga in
Användarnamn Lösenord
 

Hjälp - Inloggning

Om du aldrig varit inloggad tidigare så är dina inloggningsuppgifter enligt texten här nedanför. Har du varit inloggad och glömt inloggningsuppgifter, använd funktionen glömt lösenord.

Medlem

Användarnamn: Ditt 10-siffriga personnummer (utan streck).
Lösenord: Ditt 10-siffriga medlemsnummer (utan streck - du hittar det t ex på baksidan av tidningen Byggnadsarbetaren).

Företag

Användarnamn: Företagets organisationsnummer (10 siffror utan streck).
Lösenord: Tillsänt till företaget med brev.