Plåt- och ventilationsavtalet

27 april: Stora förhandlingsdelegationen är i full gång i dag. Parterna arbetar för ett slutgiltigt förslag.

25 april: Förhandlingarna på Plåt- och ventilationsavtalet fortgår med god progress, i ett gott förhandlingsklimat.

18 april: Stora delegationen förhandlar på Plåtavtalet under onsdag/torsdag. Förhandlingarna fortgår i konstruktiv anda.

13 april: Förhandlingarna pausar nu under påsk. Det blir desto mer intensivt nästa vecka.

20 mars: Våra avtalskrav är överlämnade till motparten. Du kan även ladda ner Plåt & Ventföretagens yrkanden.

Aktuellt via SMS

Vill du ha avtalsinformation om Plåt- och ventilationsavtalet via SMS?
SMS:a byggnads plåt till 720 80.

Plåt- och ventilationsavtalet 2016–2017

Plåt- och ventilationsavtalet

Det befintliga kollektivavtalet mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Läs det befintliga Plåt- och ventilationsavtalet

Uppdaterad: