Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

8 mars: Det är förhandlingar i dag/i morgon kring Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Förhandlingarna fortgår.

16 februari: Vi har nu suttit med motparten i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl några gånger. Vi har gått igenom yrkandena och förhandlingarna är igång. Det är ett gott klimat och konstruktiva samtal så här långt.

27 januari: Avtalskraven är överlämnade till motparten.

Aktuellt via SMS

Vill du ha avtalsinformation om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl via SMS?
SMS:a byggnads vvs till 720 80.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2016–2017

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Det befintliga kollektivavtalet mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Läs det befintliga Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Uppdaterad: