Arbetsmiljöveckan 2106

Under vecka 43 är det arbetsmiljövecka i hela landet.

Arbetsmiljöveckan 2016

Årets Arbetsmiljövecka pågår för fullt. Under den här veckan sätter Byggnads extra fokus på arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. Årets tema är "Damm, asbest och kemiska hälsorisker".

Byggnads skyddsombud och regionala skyddsombud gör under den här veckan, 43, extra skyddsronder på landets byggarbetsplatser. De sprider information och kunskap om riskerna med att arbeta med kemikalier, damm och asbest.

Med hjälp av checklistor ute på arbetsplatserna går de igenom säkerheten på arbetsplatserna i landet.

På den här sidan kan du få aktuell information om Arbetsmiljöveckan. Du kan också hitta broschyrer och annat informationsmaterial.

Varför har vi 2016 valt att fokusera på damm, asbest och kemiska hälsorisker?

Damm

Miljö- och arbetsmedicin informerade igen sommaren 2015 om en förhöjd risk för sjukdom för arbetare som utsatts för damm.

Lite damm skadar väl inte. Eller? Jo, ett stort antal byggnadsarbetare insjuknar i den farliga sjukdomen stendammslunga varje år.

Asbest

Samma tid informerades om att risken för lungcancer inte minskat trots att förbud mot att använda asbest har funnits sedan 1976. Tvärtom ökar Mesoteliomcanser fortfarande trots att kurvan borde gå ner. Byggnads har därför valt att satsa på att sprida kunskap om risker med att arbeta med asbest.

Fråga om det tagits asbestprov innan du börjar jobba med okända material!

Kemiska hälsorisker

Att jobba oskyddat med kemiska produkter med särskild risk kan leda till att allergi eller sjukdom bryter ut. Därför har Byggnads valt att fokusera på kemiska hälsorisker under arbetsmijöveckan.

Kontrollera alltid den produkt du jobbar med genom säkerhetsdatablad och använd personlig skyddsutrustning.

Vad händer under vecka 43?

  • Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska hamna i fokus medialt.
  • Alla lokala skyddsombud kommer att gå skyddsrond på sina arbetsplatser i någon av inriktningarna damm, asbest eller kemiska hälsorisker.
  • På de arbetsplatser som saknar utsedda skyddsombud kommer samtliga regionala skyddsombud gå samma skyddsronder som ovan.

Ingen ska behöva riskera livet och hälsan på jobbet. Det är viktigt att vi hjälps åt att sprida information om detta för att öka kunskapen på våra arbetsplatser. Tillsammans kan vi rädda liv!

– Det finns stora kunskapsluckor bland både arbetsgivare och byggnadsarbetare om riskerna med damm, asbest, kvarts och andra ämnen som man kan komma i kontakt med i arbetet. Därför måste vi sprida kunskap och information, säger Ulf Kvarnström, ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på Byggnads förbundskontor.

– Byggnads har en uttalad nollvision. Ingen ska behöva bli sjuk eller till och med dö på grund av dålig arbetsmiljö, fyller Christer Roos i, också ombudsman på förbundskontoret med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Uppdaterad: