Centrala ungdomskommittén

Den centrala ungdomskommitén (CUK) ska stötta och hjälpa varandra i det regionala arbetet, byta erfarenheter och se till att syfte och mål efterföljs. CUK genomför och medverkar vid den centrala ungdomskonferensen.

  • CUK består av ordförandena i de elva regionala ungdomskommittéerna plus dess egen ordförande.
  • Ordföranden välj av ungdomskonferensen på två år och är adjungerad i förbundsstyrelsen . Ordföranden leder och fördelar arbetet i CUK .
  • Två av ledamöterna väljs även in som sekreterare samt vice sekreterare.
Uppdaterad: