Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2016. Med Johan Lindholm och Anna Rundberg.

Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2016. Med Johan Lindholm och Anna Rundberg.

Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran.

De kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet. Utdelningen sker en gång per år.

2016 års stipendier

Läs motiveringarna till vilka personer som fick kulturstipendierna 2016.

Ansökan till 2017 års stipender

Skicka in din ansökan (stipendiet kan enbart sökas mellan den 1 december och 1 mars årligen). Du registrerar dig som ny användare, loggar in och följer instruktionerna.

Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt och under ansökningsperioden. Ansökningar som skickas in på annat sätt eller vid annan tidpunkt kommer inte att behandlas.

Stipendienämnden har sitt beslutssammanträde under våren 2017. Därefter meddelas utsedda stipendiater.

Stipendienämnden

  • Stefan Löfven: ordförande
  • Gunilla Kindstrand: litteratur och teater
  • Johan Lindholm: arkitektur, konsthantverk med mer
  • John Rasimus: bildkonst, fotografi och film
  • Jan Granvik: musik
  • Anna Rundberg: scenkonst, dans, konsthantverk med mer

För mer information

E-posta: kultur@byggnads.se.

Eller via brev: Byggnads stipendienämnd, 106 32 Stockholm.

Uppdaterad: