Sammanfattning av överenskommelsen rörande Byggavtalet

Byggnads och dess medlemmar har lyckats med att få frågan om ordning och reda bland underentreprenörer högst på dagordningen. Parterna kom den 1 april överens om följande rörande Byggavtalet:
Publicerad:
 •  Kraftfull satsning på ordning och reda bland underentreprenörer

 • Med utgångspunkt i Byggnads krav - att huvudentreprenören ska ta ett större ansvar för underentreprenören - ska en partsammansatt grupp arbeta fram bestämmelser om detta som sedan ska skrivas in i Byggavtalet.

 • Gruppens arbete ska vara färdigt senast den 15 februari 2014.

 • Om inte Byggnads (eller arbetsgivaren) är nöjd med gruppens arbete har man rätt att säga upp hela Byggavtalet till omförhandling oavsett avtalets längd.

 • Parterna utser 3 personer var till gruppen. Byggnads har utsett följande personer: Sture Nordh, (fd ordförande i TCO), Dan Holke, (chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd) och Mattias Landgren, (chefsjurist på Byggnads). Arbetet leds av en opartisk samtalsledare utsedd av medlingsinstitutet.

 • Utöver gruppens arbete ska parterna också arbeta med att bl.a. utveckla UE 2004, stödja utvecklingen av närvaroliggare och studera den norska modellen när det gäller kontroll av underentreprenörer.

 • Tydlig skrivning i Byggavtalet om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön


 • Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i Byggavtalet.

 • Det innebär bl.a att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

 • Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

 • Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

 • Ytterligare tre timmars arbetstidsförkortning


 • Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 34 timmar till 37 timmar.

 • Tydliga tidpunkter när tidlistor ska vara färdigställda


 • Parterna är överens om att nybyggnadslistan ska vara färdig den 31 december 2013, ombyggnadslistan ska vara färdig den 30 mars 2014 och anläggningslistan ska vara färdig senast den 31 december 2014.

 • Det skrivs in i Byggavtalet att arbetsgivaren ska förse arbetstagaren med arbetskläder


 • Med arbetskläder avses arbetsbyxor, snickarblus, ofodrad jacka och vinterjacka.

 • Lön och avtalets längd


 • Byggnads ställer sig bakom LO-samordningen. Det innebär ett treårigt avtal med löneökning på 6,8 procent över tre år. Byggnads har dock möjlighet att säga upp avtalet för varje år.

Om du har frågor om avtalet vänder du dig till din fackliga företrädare på arbetsplatsen eller till ditt regionkontor, kontaktuppgifter finner du på Byggnads hemsida.

Här finner du parternas överenskommelse: Hemställan

Uppdaterad: