Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2017. Med Stefan Löfven, Johan Lindholm och Anna Rundberg.

Stipendiaterna till Byggnads kulturstipendium 2017. Med Stefan Löfven, Johan Lindholm och Anna Rundberg.

Byggnads kulturstipendium

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne. Vidare tar nämnden hänsyn till om kulturarbetaren uppvisar en särskild talang där vi vill stödja fortsatt utveckling.

Vanligtvis kan stipendium inte erhållas för projektstöd inom högre utbildningar.

Kulturområdet delas in i dessa genrer:

 • Musik
 • Litteratur
 • Journalistik
 • Dans
 • Film
 • Bildkonst
 • Teater
 • Konsthantverk
 • Fotografi
 • Arkitektur
 • Övrig scenkonst

2017 års stipendier

Läs vilka personer som fick kulturstipendierna 2017.

Ansökan till 2018 års stipender

Skicka in din ansökan (stipendiet kan enbart sökas mellan den 1 december och 1 mars årligen). Du registrerar dig som ny användare, loggar in och följer instruktionerna.

Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt och under ansökningsperioden. Ansökningar som skickas in på annat sätt eller vid annan tidpunkt kommer inte att behandlas.

Stipendienämnden har sitt beslutssammanträde under våren 2018. Därefter meddelas utsedda stipendiater.

Stipendienämnden

 • Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna: ordförande
 • Gunilla Kindstrand, kulturjournalist: litteratur, teater och journalistik
 • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads: arkitektur, konsthantverk med mer
 • John Rasimus, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Jan Granvik, förbundsordförande musikerförbundet: musik
 • Nina Svensson, konstnär: bildkonst, fotografi och film
 • Anna Rundberg, ledningsassistent Byggnads: scenkonst, dans, konsthantverk med mer

För mer information

E-posta: kultur@byggnads.se.

Eller via brev: Byggnads stipendienämnd, 106 32 Stockholm.

Uppdaterad:
Kategorier: