Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal skapar stabilitet och arbetsfred, det ger ordning och reda samt ger konkurrens på lika villkor. Läs mer om de fem avtalen här.

Teckna hängavtal & kollektivavtal

Person undertecknar ett papper.

Det finns två sätt att teckna ett kollektivavtal. Antingen genom ansökan i respektive arbetsgivareorganisation eller genom att teckna hängavtal med Byggnads.

Så förhandlas avtalen fram

Möte. Foto: John Benson

För dig som arbetsgivare finns det flera sätt att påverka kollektivavtalen. Här redogörs för förhandlingar, utvecklingsgrupper och utskott.

Kollektivavtalen

Byggnads kollektivavtal

I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Här hittar du samtliga fem avtal som Byggnads medverkat till.

Lösen – löneunderlag

Arbetsgivare

Byggföretag som har tecknat hängavtal med Byggnads ska lämna lönegranskningsunderlag. Detta görs genom systemet Lösen.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg.nu

Alla som har varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg för att kunna söka a-kassa. Det görs enklast via arbetsgivarintyg.nu.