Allmänheten mycket positiv till ROT-avdrag

Nära 9 av 10 anser att ROT-avdraget är bra och 88 procent anser att reformen gör att människor anlitar vit arbetskraft i stället för svart. Detta framkommer i en rapport som Novus Opinion tagit fram åt Byggbranschen i samverkan.
Publicerad:

– Allmänheten har en mycket positiv inställning till ROT-avdraget. Samma undersökning pekar på att drygt varannan under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om, säger Björn Wellhagen som är projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Rapporten indikerar att fler svenskar tack vare ROT-avdraget betalar sina reparationer vitt i stället för att köpa dem svart. Inte mindre än 88 procent av de 1 000 tillfrågade svarade positivt på denna fråga. Vidare uppger 86 procent att de skulle utnyttja ROT-avdraget vid en reparation. ROT-avdraget gör också att fler svenskar kommer att reparera eller bygga om sina bostäder, det tror i alla fall 93 procent av de tillfrågade.

– Resultatet av undersökningen visar tydligt att ROT-avdraget har en synnerligen god effekt för att motverka osund konkurrens i byggbranschen och leder till att fler betalar vitt i stället för svart. Detta glädjer oss som arbetar hårt med att försvåra för oseriösa aktörer att verka i byggbranschen, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, telefon 0708 99 58 65.

Rapporten
Läs mer

Uppdaterad: