En uppgörelse som ger fler lärlingar jobb

Byggnads, VVS-Företagen och Arbetsförmedlingen presenterade under måndagen den 7 december en uppgörelse som ger fler lärlingar jobb.
Publicerad:

Arbetsförmedlingen har tillsammans med arbetsgivarorganisationen VVS Företagen och Byggnads träffat en överenskommelse som gör att 200 arbetslösa lärlingar kan slutföra sin lärlingsutbildning.

Förutom att överenskommelsen leder till att de 200 arbetslösa lärlingarna får sitt utbildningsbevis ges de också en 16 veckor lång arbetsmarknadsutbildning i Arbetsförmedlingens regi.

– Syftet är att spetsa VVS-lärlingarna med de specialkunskaper som branschen efterfrågar mest i dag och imorgon. Därmed stärks deras ställning på arbetsmarknaden avsevärt, säger Eva-Lisa Höglund, marknadschef på Arbetsförmedlingen.

Bland annat ges fördjupande kunskaper inom svets och lödning, montage och systemkunskap, ritteknik och ritningsläsning samt energieffektivisering.

VVS Företagen kommer i sin tur att verka för att medlemsföretagen tar sitt ansvar så att de arbetslösa lärlingarna bereds lärlingsplats.

- VVS Företagens medlemmar ställer sig mycket positiva till satsningen på kompetensutveckling för den här gruppen. VVS-branschen kommer att stå inför en stark efterfrågan så snart lågkonjunkturen vänder. De spetsutbildade VVS-lärlingarna kommer därför att vara ett starkt tillskott till det behov av ökad kompetens som marknaden efterfrågar, säger Roine Kristianson vd på VVS Företagen.

- Genom Arbetsförmedlingens utbildning blir våra medlemmar attraktivare som VVS-lärlingar. Denna uppgörelse innebär att VVS-lärlingarna får chansen att lämna arbetslösheten och i stället, efter en lärlingsperiod med lön, få ut sina utbildningsbevis, säger Thomas Gustavsson 2:e ordförande i Byggnads.

Uppgörelsen innebär att en 16-veckors utbildning kommer att erbjudas arbetslösa VVS-lärlingar på fem orter runt om i landet. Utbildningen söks via arbetsförmedlingen.

OH-bilder över arbetsmarknadsläget för VVS-lärlingar [länk borttagen]

Uppdaterad: