Kraftig minskning av bostadsbyggandet

Under första kvartalet 2009 minskade påbörjandet av bostadsbyggandet med 30 procent jämfört med samma period 2008. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.
Publicerad:

Under de tre första kvartalen 2009 påbörjades byggandet av 11 300 lägenheter. Det är en minskning med 30 procent jämfört med samma period 2008 då 16 204 lägenheter började byggas.

Antalet påbörjade byggnationer har minskat kraftigt i nästan alla län. Störst minskning visar Västmanlands och Västernorrlands.

Tre län har dock ökat byggandet jämfört med 2008 nämligen Värmlands, Jämtlands samt Norrbottens län. Norrbottens län visar en kraftig ökning.

Läs mer på SCB

Uppdaterad: