Rör inte våra skyddsombud! - Nordisk dag för en bättre arbetsmiljö

De nordiska fackföreningarna inom byggbranschen, trä- och möbelindustrin samt skogssektorn genomför den 27 oktober 2009 en aktion för bättre arbetsmiljö.
Publicerad:

Under dagen kommer fackföreningar i alla nordiska länder att besöka arbetsplatser för att ta temperaturen på arbetsmiljön. Bakom aktionen står den Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF.

NBTF:s medlemmar arbetar i branscher med stor risk att drabbas av arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. NBTF vill med aktionen fästa uppmärksamhet på att det är helt nödvändigt att det finns valda skyddsombud på arbetsplatserna.

NBTF uppmanar arbetsgivarna att ta sitt ansvar för att ingen kommer till skada i sitt arbete. Arbetsgivarna måste i större utsträckning få med sig medarbetarna i arbetet med att undvika olyckor och skador.

Ordföranden i NBTF:s arbetsmiljögrupp, Jørn Erik Nielsen från Danmark, förklarar att aktionens tema är ”Rör inte våra skyddsombud!”.

– All erfarenhet visar att arbetsmiljön far illa om det inte finns ett bra samarbete inom verksamheten om säkerhet och hälsa. Skyddsombudens är nyckeln till en god arbetsmiljö, säger Jørn Erik Nielsen.

Jørn Erik Nielsen förklarar:
– Över 60 kollegor i våra branscher i de nordiska länderna drabbas varje år av dödsolycka. Det är alarmerande att vi i moderna samhällen som de nordiska fortfarande inte har kontroll på arbetsmiljön.

– De nordiska regeringarna bör i långt högre utsträckning prioritera branscher med hög risk. Regeringarna måste avsätta nödvändiga resurser till att utföra effektiv kontroll av arbetsplatserna, säger Hans Tilly, ordförande för NBTF.

– Vi är mycket bekymrade över situationen. Arbetsgivarna tar inte sitt ansvar för att förebygga att våra medlemmar kommer till skada ute på arbetsplatserna, avslutar Hans Tilly.

Kontakt:
• Ordföranden i NBTF:s arbetsmiljögrupp, Jørn Erik Nielsen e-post jen@maler.dk eller telefon: +45 39 16 79 00 eller +45 40 10 16 18.

• NBTF:s ordförande Hans Tilly nås via pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin, 070-591 00 12.

Uppdaterad: