Bostadsbyggandet ökar - men från rekordlåga nivåer

SCB presenterar idag statistik över antalet påbörjade bostäder under de tre första kvartalen.
Publicerad:

Under årets första nio månader påbörjades 16 200 bostäder jämfört med 11 700 under 2009. Det ser ut som en kraftig uppgång, men det gäller att göra jämförelsen på ett bra sätt. Nu var 2009 ett ovanligt dåligt år att jämföra med eftersom det var det sämsta året på ett decennium för bostadsbyggandet. Det som är positivt är att nedgången i bostadsbyggande blev kraftig men kort. Osäkerheten bland hushåll, byggföretag och banker var påtaglig när finanskrisen kom hösten 2008. Det ledde till att bostadsbyggandet nästan stannade upp under några månader. 2009 blev därför ett ovanligt dåligt år. 

- Det är därför glädjande att bostadsbyggandet nu kommer igång igen, men vi är fortfarande bara på halva den nivå som är långsiktigt rimlig. Vi skulle alltså behöva fördubbla bostadsbyggandet från dagens nivåer, säger Sven Ljung utredningssekreterare på Byggnads. 

- När en nyhetsbyrå nu skriver "Byggboom i Sverige" utifrån SCBs siffror så är det väldigt långt från sanningen. I Sverige finns det ca 4 miljoner bostäder. Om vi utgår från att en genomsnittlig livslängd för en bostad är 100 år behöver vi bygga 40 000 bostäder varje år. Till bilden hör också att vi av olika skäl har haft ett lågt bostadsbyggande i 20 år. Under 2000-talet har vi byggt hälften så många bostäder per 1 000 invånare jämfört med genomsnittet för våra nordiska grannländer. Boverket bedömer att det bara i Storstockholm  behöver byggas 15 000 bostäder per år för att kunna möta befolkningsökningen, säger Sven Ljung.
 
Uppgången i bostadsbyggande beror i huvudsak på att det byggs fler bostadsrätter. Byggandet av hyresrätter och studentlägenheter är fortfarande helt otillräckligt.

Uppdaterad: