Alexander jobbar svart!

Nu har en kortfilm släppts på Youtube kallad ”En dyrköpt läxa” om den unge byggkillen Alexander. Han råkar ut för en olycka på bygget och får uppleva vilka konsekvenser det får för honom att ha jobbat svart ett par års tid. 

Publicerad:

Ladda gärna ner filmen och använd den på kurser, föreläsningar, skolor och seminarier! Hjälp oss sprida filmen i vår kamp att göra svarta jobb vita!

Byggbranschen i samverkan (BBIS) opinionsbildar mot svartarbete i en tre år lång kampanj kallad Ren Byggbransch. Målgrupper är lärare, elever, företag, anställda i branschen och den allmänhet som köper svarta tjänster.

Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Man vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna ska ha säkra arbetsförhållanden.

Hjälp oss göra svarta jobb vita!

Ladda ner filmen här:
youtube.com/watch?v=WiNfzQIo1DE

Läs mer på:
facebook.com/renbyggbransch
renbyggbransch.nu

Organisationer bakom Byggbranschen i samverkan (BBIS)
Organisationerna som står bakom BBIS är Byggcheferna, Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Sveriges Byggindustrier, Svenska Elektrikerförbundet och VVS Företagen.

Varför Ren Byggbransch skapades
Då det kommit tydlig respons från beslutsfattare för BBIS krav på lagstiftning för att försvåra möjligheterna till svartjobb läggs nu kraft för att opinionsbilda brett mot svartarbete. Därför har attitydkampanjen ”Ren Byggbransch” skapats, där en webbsida, informationsmaterial och möjlighet till att forma nätverk erbjuds. Projektet pågår tre år under perioden 2010 –2013.

Målgrupper är lärare, elever och allmänhet
De målgrupper som är aktuella i opinionsbildningsarbetet är företag, anställda och medarbetare, elever och lärare vid yrkesutbildningarna samt allmänheten.

Syftet med Ren Byggbransch
Projektet strävar mot en ren byggbransch. En bransch som är fri från fusk med friska hus byggda av människor med anständiga anställningsförhållanden.

• Förändra attityderna till svartarbete hos dem som arbetar i byggbranschen

•  Förändra attityden till svartarbete hos elever och lärare på Bygg- och Energiprogrammen


• Förändra allmänhetens attityder till byggbranschen avseende svartjobb

• Marknadsföra ID06systemet

• Förändra attityden hos köparna av svarta tjänster

Uppdaterad: