Byggnads avtalskrav klubbade

Byggnads avtalsråd har beslutat att ställa sig bakom LO-samordningens lönekrav som en del i den solidariska lönepolitiken. Arbetsmiljöfrågorna blir ett av de viktigaste kraven i avtalsrörelsen. En annan viktig fråga blir den att förena arbetsliv med familjeliv – därför ställs kravet på att förlänga föräldralönen från dagens 3 månader till 180 dagar.
Publicerad:

Avtalsrådet har beslutat att prioritera arbetsmiljöfrågorna i avtalsförhandlingarna med krav på en arbetsmiljöcertifiering. Något som Sveriges Byggindustrier vill vänta med i ett år.

– Arbetsmiljöfrågan handlar om liv och hälsa, vilket Byggindustrierna inte vill prata om förrän om ett år. Ska tolv till arbetskamrater förlora livet till dess?, frågar sig Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads.

– Avtalsrådet lyfter in vikten av solidaritet i våra avtalsförhandlingar. Rådet lyfter också in frågan att förena arbetsliv med familjeliv. Det finns även en stor upprördhet över byggindustrins agerande att återigen angripa ackordssystemet helt grundlöst, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads.

Uppdaterad: