Byggnads samtliga avtalskrav presenteras idag

Byggnads har idag lämnat in sina avtalskrav till motparten Sveriges Byggindustrier. Arbetsmiljön är i fokus där arbetsmiljöcertifieringen nu har specificerats och utvecklats. Ett krav är inrättandet av en partsgemensam arbetsmiljöfond med avgift i procent efter vinst. Fonden ska även bidra till partsgemensamt Nationellt Kunskapscentrum. Ett heltäckande utbildningsprogram inom arbetsmiljö är också ett krav. I förslaget finns även införandet av grönt kort för företag och bättre företagshälsovård.
Publicerad:

 – Arbetsmiljöfrågan är en förutsättning för en byggnadsarbetare, en fråga som länge inte tagits på fullt allvar. Du ska ha tur om du kan jobba fram till 65 års ålder om du ens klarar livhanken. Ska ytterligare 12 till byggjobbare dö för att Byggindustrierna vill vänta med att förhandla om arbetsmiljö? Se bara på Skanska som nu går före med arbetsmiljöcertifiering. Vad är inte liv och hälsa värt?, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

Lönefrågan

- Att ställa sig bakom LO-samordningens lönekrav som en del i den solidariska lönepolitiken.

- Att anställda vid strandade förhandlingar har rätt till retroaktiv lön. Byggnads vill i avtalsförhandlingarna ta upp Sveriges Byggindustriers (BI) ensidiga beslut att inte betala ut retroaktiv lön vid strandade löneförhandlingar. Detta innebär att arbetsgivarna bryter mot det gällande Byggavtalet och bryter samtidigt en sedan länge gällande praxis om hur parterna ska lösa strandade löneförhandlingar.

– Byggnads kan aldrig acceptera att våra medlemmar drabbas av att BI ensidigt bryter ingångna avtal och gällande praxis, menar Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare på Byggnads.

Längre föräldralön
- Att kunna förena arbetsliv med familjeliv – därför ställs kravet på att förlänga föräldralönen från dagens 3 månader till 180 dagar.

Införandet av Arbetsmiljöcertifiering
- Inrättande av en av parterna ägd och förvaltad Byggsektorns Arbetsmiljöfond till vilken en avgift i procent efter vinst betalas in av alla anslutna företag

- Fullföljande av överenskommelsen från 2010 om ett partsgemensamt Nationellt Kunskapscentrum

- Förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering inklusive företagshälsovård

- Införande av en arbetsmiljöcertifiering av byggsektorns företag och ett "grönt kort" för anställda som krav för att få beträda en arbetsplats

- Heltäckande utbildningsprogram inom arbetsmiljö för olika kategorier av arbetsledare, skyddsombud och anställda inom byggsekorn

Se alla underkrav och förklaringar gällande Arbetsmiljöcertifiering 

Se även Byggnads följebrev av kraven som överlämnats till Byggindustrierna

Se även Byggnads alla avtalskrav

Uppdaterad: