Dags för NCC att lägga korten på bordet!

Skatteverket har fattat beslut gällande bemanningsföretaget Rimec om att de ska påföras obetalda arbetsgivaravgifter med över 6 miljoner kronor samt skattetillägg på 1,2 miljoner kronor för skatteåret 2007.
Publicerad:

Skatteverket har också beslutat att påföra Rimec arbetsgivaravgifter med 3 miljoner kronor samt påföra skattetillägg med 617 000 kr.

Samtidigt fattade NCC, i strid med Byggnads uppfattning, beslut om att anlita Rimec som underentreprenör. NCC försäkrade vid direkt förfrågan från Byggnads att Rimec erlade sociala avgifter och att skatteskulder inte fanns. Dessutom uppgav NCC:s chef för medarbetarfrågor vid sittande förhandling med Byggnads att NCC i sin leverantörskontroll inte funnit något som skulle påverka valet av Rimec som leverantör. Allt detta trots att Skatteverkets offentliga beslut hade expedierats den 24 mars 2011.

Det är med bestörtning som Byggnads kan konstatera att NCC inte motverkar företag som ägnar sig åt denna typ av verksamhet och Byggnads ser det som en självklarhet att NCC lägger all korten på borden och tillställer Byggnads alla uppgifter i de fall NCC anlitar Rimec som underentreprenör, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar.

Byggnads har tidigare sagt nej till NCC om att använda Rimec just för att vi har befarat oseriös verksamhet. Trots dessa varningar har NCC valt att ändå anlita Rimec, fortsätter Torbjörn Johansson 

VD för NCC Construction Sverige, Tomas Carlsson är också ordförande för Sveriges Byggindustrier (BI). BI har ett samarbete med Byggnads inom ramen för Byggbranschen i Samverkan (BBIS). BBIS tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn och vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor.

Jag tycker att det är väldigt problematiskt att NCC å ena sidan anlitar ett företag som Rimec som så uppenbart är oseriöst och inte vill göra rätt för sig och å andra sidan är med i arbetet inom Byggbranschen i Samverkan. Jag tycker att trovärdigheten för vårt gemensamma branscharbete för att få en seriös byggbransch är skadad, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar.

För artiklar i ämnet besök: www.stoppafusket.nu

Uppdaterad: