Byggnads bildar med elva regioner en ny serviceinriktad organisation!

Den 1 januari 2012 bildas 11 regioner i stället för nuvarande avdelningar. 

Publicerad:

Elva regioner 2012
Byggnads blir mer flexibla och serviceinriktade och tar sikte på framtiden.

- Genom samordning av verksamheten så ska vi bli effektivare. På det sättet kan många uppgifter utföras mer rationellt och vår arbetstid kan frigöras till facklig uppsökande verksamhet, säger Patrik Östberg, enhetschef på Medlemsenheten på Byggnads förbundskontor.

Förutom regionkontoret kan regionerna även ha bemannade kontor i verksamhetsområdena. Varje region fastställer vilka verksamhetskontor man ska ha och ansvarar för dessa.

Medlemskretsar
Samtidigt är det viktigt att vi utvecklar demokratin och förstärker arbetsplatsorganisationen. Inom verksamhetsområdena vill vi starta medlemskretsar för att få fler medlemmar aktiva i Byggnads. En medlemskrets kan geografiskt bestå av flera kommuner, men Byggnads ska vara representerad i varje kommun. I de fall medlemskretsen omfattar flera kommuner ska det finnas ett kommunalt kontaktombud.

En app inom snar framtid
Byggnads utvecklar en gratis app med information om Byggnads och en funktion som gör det lätt att ställa frågor och komma i kontakt med oss. Den planeras att släppas den 1 mars.

Medlemscenter i Byggnads
Byggnads startar ett medlemscenter under våren 2012 för att alla medlemmar ska få Snabba svar på allehanda frågor. Centret ska besvara även de allra knivigaste frågorna. Servicen ska vara tillgänglig på telefon och e-post. Efter sommaren kommer det finnas möjlighet att även SMS:a till och chatta med centret.

Öppettiderna kommer att vara 07:00 – 19:00 alla vardagar. Den 21 maj öppnas centret för alla medlemmar i hela landet.

Ett syfte med centret är även att stärka regionerna genom att avlasta anställda och på detta sätt frigöra resurser ute i regionerna.

Du kan alltså från och med den 21 maj  under tolv timmar alla vardagar få svar på dina frågor. Frågorna kommer att besvaras av kvalificerade fackliga rådgivare. Ledorden för centret är Snabba svar, Nöjda medlemmar, Starka förtroendevalda och Nya medlemmar.

Uppdaterad: