Fototävling

Plåt- och Ventilationsbranschernas Centrala Arbetsmiljökommitté, CAK, utlyser en fototävling.
Publicerad:

Den 10 år gamla broschyren ”Rätt ställning” som beskriver hur en byggnadsställning bör utformas för plåtslageriarbeten är under omarbetning. Sedan broschyren utkom har rekommendationer, lagar och regler förändrats och det är nu dags för en nyutgåva.

Fototävlingen gäller broschyrens framsida som ska prydas av ett foto på en väl utförd ställning. Ställningen ska på ett bra sätt vara anpassad för de plåtslageriarbeten den är avsedd för. Vinnaren kommer att omnämnas i broschyren.

Priser
1:a pris: Omnämnande i broschyren samt presentkort á 3000 kronor.
2:a pris: Presentkort á 2000 kronor.
3:e pris: Presentkort á 1000 kronor.

Fotot ska vara digitalt och av god kvalité (använd ej mobilkamera). Använd kamerans inställning för högsta kvalité. Vi vill även veta:
• Vem som har tagit fotot (kontaktuppgifter)
• Var fotot är taget (adress/objekt)
• När fotot togs

För att delta i tävlingen ska ett foto, tillsammans med ovanstående uppgifter, skickas till pvmagasinet@entreprenorforetagen.se senast 2011-12-01.

Vinnarna pressenteras i Plåt & Vent Magasinets januarinummer, på Inblicksidorna i tidningen Byggnadsarbetaren och här på www.byggnads.se.

CAK är ett centralt arbetsmiljöråd som behandlar gemensamma arbetsmiljöfrågor för dem som arbetar under kollektivavtalen mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Plåtslageriernas Riksförbund. Kollektivavtalen reglerar branscherna Byggnadsplåtslageri, Ventilation och Plåtbearbetning.

CAK:s huvudmän förbehåller sig rätten att använda insänt material även i andra sammanhang än ovan angivna. Eventuell vinstskatt betalas av pristagarna.

Uppdaterad: