Håkan Juholts linjetal vid socialdemokraternas extrakongress den 26 mars 2011

Socialdemokraternas nya partiordförande Håkan Juholt tog upp flera viktiga frågor i sitt linjetal på partikongressen i helgen. 

Publicerad:

Här följer ett urval av de frågor som togs upp:

Pensionssystemet:
”Nog för att pensionssystemet är omvittnat samhällsekonomiskt robust. Men det tycks för många grupper, inte minst för löntagare och tjänstemän, som inte orkar jobba till 65 år, vara privatekonomiskt alltför svagt. Nu talas det om att höja pensionsåldern. För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att fler kan jobba till de blivit 65 år, än att fler ska jobba till 69 år. ”

Uthålligt arbetsliv och Arbetsmiljö:
”När arbetsmiljöarbete prioriteras ned och kontrollen av arbetsmiljön prioriteras bort, när stressen och osäkerheten ökar- då slits människor ut i förtid. Därför måste politiken inriktas på ett arbetsliv som inte förbrukar människor långt före pensionsåldern.”

Arbetsmarknad:
”Ungdomsarbetslösheten ska köras på porten. Vi ska ta ansvar för att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös, utan utbildning, praktik eller jobb.”

”Skulle dessa ungdomar få jobb, så kan många av dem förvänta sig sämre anställningstrygghet, korta vikariat, tidsbegränsade anställningar, inte sällan med svart betalning.”

”Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll och innovationskraft - inte med låga löner och billiga produkter.”

Facklig-politisk samverkan:
”Och vi ska med självförtroende bygga vidare på den svenska modellen, med dess trepartssamverkan mellan näringsliv, fackföreningar och politik. Där samhället tar ansvar för den långsiktighet som är så nödvändig.”

Utanförskap
”Växer du upp på skuggsidan blir det nämligen helt annorlunda. Det är i de bostadsområden där fattigdomen ökar, där arbetslösheten biter sig fast år efter år, där hyreshusen förfaller. Där förlorar allt fler ungdomar sin framtidstro och alltför många av dem dras till kriminella gäng eller religiös extremism.” 

Kultur:
”Låt därför beskedet från denna kongress vara, att svensk socialdemokrati står upp för en kulturpolitik som utrustar människor med vingar, som uppmuntrar till eget skapande genom hela livet, som öppnar museer och kulturens arenor, som respekterar den kunskap, det engagemang, det djup och den bredd som landets kulturarbetare står för. ”

Byggnads ordförande Hans Tilly kommenterar:
”Jag tycker det största och bästa intrycket är den optimism som finns i Håkans Juholts tal om framtiden och som verkar smitta av sig hos alla. Nu måste alla hjälpa till att förverkliga Håkans Juholts vision om ett bättre samhälle.”

Uppdaterad: