LO, TCO och Saco: Öka anslagen till de regionala skyddsombuden

I takt med att antalet små arbetsplatser ökar växer kraven på de regionala skyddsombuden. Men resurserna för de regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete ökar inte i tillräcklig utsträckning, det visar en ny rapport som tagits fram av arbetsmiljöforskare vid Högskolan Dalarna.
Publicerad:

LO, TCO och Saco uppmanar nu regeringen att öka anslagen för de regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete.

En ny forskarrapport som tagits fram vid Högskolan Dalarna, ”De regionala skyddsombuden – En unik och viktig resurs för arbetsmiljöarbetet”, visar vilken betydande insats ombuden gör för arbetsmiljön på mindre arbetsplatser. Men rapporten visar också vilka stora utmaningar de regionala skyddsombuden står inför.

Under perioden 2005-2009 ökade antalet besök på arbetsplatser som de regionala skyddsombuden genomförde med 37 procent. Under samma period ökade antalet heltidsengagerade regionala skyddsombud med 6 procent.

Det svenska näringslivet domineras av små och medelstora arbetsplatser. Många små och medelstora företag saknar eget skyddsombud. Bara var tionde företag har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och många saknar företagshälsovård.

Behovet av regional skyddsombudsverksamhet är stort. Under lång tid har fackförbunden tagit ansvar för att bidra till skyddsombudsverksamheten med egen finansiering utöver de statsbidrag som utgår. Det finns dock en gräns för vad våra medlemsförbund klarar att bära och den gränsen är nu passerad.

De regionala skyddsombuden fyller en viktig funktion sett ur ett bredare samhällsperspektiv. Regeringen har i sin nationella handlingsplan för arbetsmiljö slagit fast att kunskapen om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela samhället. Ska det vara möjligt måste man se de regionala skyddsombuden som en viktig resurs.

LO, TCO och Saco hoppas att regeringen tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och medverkar till en långsiktig utveckling som säkerställer finansieringen av de regionala skyddsombudens verksamhet.

Uppdaterad: