Nominera kandidater till Byggnads förbundsledning

Nästa år är det extrakongress. Då går nuvarande förbundsordförande Hans Tilly i pension. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att nominera kandidater till de olika uppdragen.
Publicerad:

Personer till följande befattningar nomineras:
(De nominerade ska vara tillfrågade).
 
Förbundsordförande
Andre förbundsordförande
Förbundssekreterare
Avtalssekreterare
Revisorer (3 )
Ersättare för revisorer (6 ) 
    
Dessa nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 februari 2012.

Person som är föreslagen efter utsatt datum är inte valbar på kongressen 2012.

OBS! Tidpunkten för när avdelningen/regionen vill ha in namnen varierar. Vänd dig till din avdelning/region för information.

Övriga uppdrag som regionerna ska nominera till är följande:

- Ordinarie styrelseledamot (11 st), en per region
- Styrelsesuppleanter (33 st)
- Valberedning (11 st), en per region
- Ledamöter till förbundsfullmäktige
- Ersättare till förbundsfullmäktige

Dessa nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 30 april 2012.

OBS! Tidpunkten för när avdelningen/regionen vill ha in namnen varierar. Vänd dig till din avdelning/region för information.

Uppdaterad: