Byggnads har idag överlämnat sina avtalskrav

Byggnads är först ut av LO-förbunden i avtalsrörelsen och överlämnade idag avtalskraven till sin motpart Sveriges Byggindustrier (BI).
Publicerad:

Byggnads står bakom LO-samordningen när det gäller lönekraven. I övrigt finns bl.a. krav på införande av arbetsmiljöcertifiering och att få ordning och reda bland underentreprenörer på byggarbetsplatserna.

– Frågan om en bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för en byggnadsarbetare. Du ska ha tur om du kan jobba fram till 65 års ålder, om du ens klarar livhanken. Ska ytterligare 12 byggjobbare dö innan vi kan nå fram till en gemensam hållning? Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i byggbranschen, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Lönekraven
Byggnads ställer sig bakom LO: s samordning där de gemensamma kraven innebär löneökningar med 2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kronor och mer. Alla som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden ska få löneökning med minst 700 kronor per månad.

De gemensamma avtalskraven innehåller också ett försäkringspaket och ett föräldrapenningtillägg. Det är ett tillägg på 10 procent av lön man skulle ha haft och följer uttaget från Försäkringskassan med max 180 uttagna dagar per förälder.

Ordning och reda bland underentreprenörer
Det är helt uppenbart att byggbranschen har problem med att det används alldeles för många underentreprenörer på byggarbetsplatserna. Det innebär att huvudentreprenören inte har kontroll över alla de underentreprenörskedjor som finns. Det leder i sin tur till att många underentreprenörer är oseriösa och i vissa fall rent kriminella. Arbetsmiljön drabbas på ett negativt sätt och rena säkerhetsrisker kan uppkomma. Vi kräver därför en branschöverenskommelse som fungerar.

Urval av övriga krav

  • Likabehandling av inhyrd personal
  • Arbetstidsförkortning med ytterligare 6 timmar, totalt 40 timmar/år
  • Ökning av semesterlön och semesterersättning

 


Bilagor:

 

Byggnads följebrev till avtalskraven


Byggnads samtliga avtalskrav


För ytterligare information
Avtalssekreterare Torbjörn Hagelin; 070-229 01 62
Kommunikationschef Matz Larsson; 070-681 37 02

Uppdaterad: