Byggnads presenterar förslag på energieffektivisering av bostäder för att nå klimatmålen

Världsbanken har nyligen publicerat en rapport med rubriken "Turn down the heat". Varför en 4 grader varmare värld måste undvikas. Byggnads presenterar en rapport om energieffektivisering av bostäder med förslag så att Sverige kan nå de uppsatta klimatmålen. 

Publicerad:

– Världsbankens rapport stöder tidigare forskningsrapporter om hur förödande effekterna av "Global warming" kommer att bli. Det enda sättet att stoppa den här utvecklingen är att minska utsläppen av koldioxid. Det kräver globalt samarbete men i Sverige har vi möjlighet att aktivt bidra till att stoppa den här utvecklingen. Sveriges Riksdag har beslutat att energiförbrukningen i våra bostäder ska halveras till år 2050. Det enda sättet att nå dit är att nu fördubbla antalet bostäder som rustas upp och görs mer energieffektiva. Om vi inte börjar nu kommer vi inte heller att nå klimatmålen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

I Tyskland har man under mer än tio år med framgång bedrivit ett omfattande arbete där hundratusentals bostäder har rustats upp varje år och blivit mer energieffektiva samtidigt som man har skapat ca 200 000 nya arbetstillfällen per år. En utvärdering visar att de statsfinansiella effekterna av programmen är klart positiva: Det går att bedriva ett aktivt klimatarbete genom att energieffektivisera hundratusentals bostäder och skapa ett stort antal arbetstillfällen utan någon långsiktig kostnad för staten.

– Med utgångspunkt från de tyska erfarenheterna har Byggnads skissat på en svensk modell för finansiering av energieffektivisering av våra bostäder och där de budgetmässiga kostnaderna inte blir särskilt höga. Ett svenskt system med energisparlån skulle kunna leda till att vi på allvar kommer igång med de omfattande renoveringar och energieffektiviseringar i framför allt våra miljonprogramsområden som är nödvändiga. Ett statligt energisparlån skulle kunna dra nytta av statens låga upplåningskostnader och eliminera de marginaler som bankerna har i sin utlåning, menar Johan Lindholm.

Ladda ner rapporten Energieffektivisering av bostäder.

Uppdaterad: