Johan Lindholm ny ordförande för Byggnads

Byggnads extrakongress valde på tisdag eftermiddag enhälligt Johan Lindholm som ny förbundsordförande. Kongressen valde därutöver också en ny förbundsledning för Byggnads.
Publicerad:

– Jag känner mig oerhört stolt, glad och hedrad över att jag har fått förtroendet att företräda Byggnads medlemmar. Det är framförallt viljan och kampen till att skapa mer rättvisa för våra medlemmar och en arbetsmarknad med ordning och reda som driver mig. Det viktigaste för mig är att bygga ett förbund som inte bara driver medlemmarnas frågor i vardagen, utan också påverkar politiken. Det hänger ihop. Vi måste få en dialog med politiken eftersom det krävs politiska beslut för att förändra, säger Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

– Det är tyvärr många, inte minst utländska arbetare, som utnyttjas på arbetsmarknaden i Sverige. De som ibland tjänar så lite som 27 kronor i timmen, bor trångt i kyffen och saknar mat har all anledning att organisera sig. Men faktum är att medlemskapets värde ligger i vår solidaritet med varandra. Men solidaritet kan aldrig köpas eftersom den aldrig varit till salu. Solidaritet visar man i handling, inte med sin plånbok. Medlemskap är omtanke om andra, medlemskap är trygghet när det blåser. Med start i Almedalen lanserar Byggnads en kampanj för vita jobb inom den offentliga sektorn. Stat, myndigheter och kommuner ska inte välja lägsta anbud från företag som saknar tillstånd, bryter mot lagar och betalar svarta löner, säger Johan Lindholm vidare.

– Nu när Fotbolls-EM startat är det viktigt när vi ser matcher och arenorna att minnas alla byggnadsarbetare som fått sätta livet till. Det är därför viktigt att Byggnads även driver på frågor internationellt i fortsättningen om solidaritet och alla rätt till bra lön och arbetsvillkor. Vi ska även fortsätta vara en blåslampa på regeringen i arbetsmiljöfrågan – exempelvis att Arbetsmiljöverket får ökade anslag så att de kan göra fler kvalificerade inspektioner på farliga arbetsplatser. Vi ska också fortsätta ligga på Sveriges Byggindustrier och andra i byggbranschen att införa en arbetsmiljöcertifiering, menar Johan Lindholm.

– De unga och lärlingarna är byggbranschens framtid – de ska få ett välkomnande, inte bli slussade till jobb som inte har med deras yrkesval att göra, avslutar Johan Lindholm.

Här följer en kortare presentation av den nya ledningen i Byggnads:

Johan Lindholm ny ordförande
Startade yrkesbanan som: Timmerman
Första förtroendeuppdrag: Lagbas i Skanska.
Nuvarande roll: Andre förbundsordförande
Ålder: 48
Mål för nya uppdraget: Få starka Byggnads att bli ännu starkare – flytta fram våra positioner. Få medlemmarna i centrum – mötet med medlemmar på arbetsplatser är grunden. Det ska vara självklart för byggnadsarbetare att vara med i Byggnads.

Lars Hildingsson som andre ordförande
Startade yrkesbanan som: Snickare
Första förtroendeuppdrag: Lagbas 1992 i NCC, valdes in som den yngsta ledamoten i förbundsstyrelsen sedan 1998.
Nuvarande roll: Ordförande i region Småland-Blekinge
Ålder: 39
Mål för nya uppdraget: Att vi ska vara en ledande rörelse i fackföreningrörelsen. Sammanhållet förbund - att regioner och förbund går i samma takt.

Torbjörn Hagelin som avtalssekreterare
Startade yrkesbanan som: Timmerman
Första förtroendeuppdrag: Ledamot i dåvarande sektionsstyrelsen i avdelning Gotland 1988
Nuvarande roll: Förbundssekreterare
Ålder: 51
Mål för nya uppdraget: Fortsätta att utveckla våra kollektivavtal till medlemmarnas bästa. Lyfta arbetsmiljöfrågorna – inte rimligt att en byggnadsarbetare i månaden ska dö. Samordningen inom LO är också jätteviktig. Vi måste bli fler – ju fler vi är desto starkare blir vi också som organisation. Vi måste också jobba för att få en ny regering för att få stopp på nedmonteringen av svenska modellen och vårt välfärdssamhälle.

Patrik Östberg som förbundssekreterare
Startade yrkesbanan som: Snickare
Första förtroendeuppdrag: Dåvarande avd 29 Karlstad ledamot i ungdomskommittén 1992
Nuvarande roll: Enhetschef Medlemsenheten
Ålder: 41
Mål för nya uppdraget: Göra Byggnads mer transparent och tillgängligt för medlemmarna. Vara mer fackligt närvarande på arbetsplatsen. Jobba för att bli ett Byggnads - oavsett var vi arbetar eller bor.

En ny förbundsstyrelse valdes också där samtliga regioner har en representant. Dessa är:

Anders Ax, Byggnads GävleDala
Jim Sundelin, Byggnads MellanNorrland
Lars-Göran Hammarberg, Byggnads Mälardalen
Bengt-Erik Rolfs, Byggnads Norrbotten
Roland, Ljungdell, Byggnads Skåne
Kjell-Åke Trygg, Byggnads Småland-Blekinge
Christian Bengtzelius, Byggnads Stockholm-Gotland
Tomas Emanuelsson, Byggnads Väst
Thomas Rolén, Byggnads Västerbotten
Leif Haraldsson, Byggnads Örebro-Värmland
Magnus Cato, Byggnads Öst

Dessutom valdes suppleanter till förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktigeledamöter (28 st), suppleanter till förbundsfullmäktige, revisorer, revisorssuppleanter och en valberedning.

Uppdaterad: