Unga fackliga kräver ett tydligare LO i vinstuttagsdebatten

I tre dagar har cirka 240 unga fackliga diskuterat arbetsmarknadens utamningar och samhällsutvecklingen. Enhälligt valde ungdomsforumet under sista dag att anta ett uttalande som sätter press på LO-ledningen att agera kraftfullare för en välfärd fri från vinstuttag där skattepengar avsedda för välfärd används för just välfärd.
Publicerad:

Ungdomsansvariga inom 6F välkomnar beslutet:

-        Det håller inte att från LO-ledningens sida säga att det var ett otydligt beslut som kongressen fattade. Det handlade om inga vinstuttag i välfärden, inte om begränsade vinstuttag. Det är inget som ska behöva tolkas och våra kongressbeslut ska inte i efterhand anpassas för att bättre passa de beslut som Socialdemokraternas partistyrelse tar, säger Alexander Lindholm ungdomsansvarig SEKO.

-        LO-ledningen måste ta ett större ansvar för kongressbeslutet, det här är en fråga som är av mycket stor betydelse för dagens unga arbetare. Ska vi leva våra liv i ett samhälle där de som verkar i välfärden strävar efter att ge bästa möjliga välfärd eller där de strävar efter att maximera sina egna profiter? Säger Per Jansson, ungdomsansvarig Byggnads.

-        Ungdomarna är inte bara framtiden, dagens unga är en viktig del i nutiden och det är av största vikt att LO-ledningen förstår det, innan vi tappar en generation engagerade fackliga företrädare, säger Oskar Larsson, ungdomsansvarig Elektrikerna.

-        Det är viktigt att vi som idag är unga i fackföreningsrörelsen ryter till när vi känner att ledningen tummar på ideologin och kringgår demokratiska beslut, vi ska vara blåslampan på LO-ledningen och tillsammans sätter vi färg på samhällsdebatten, säger Niklas Holmqvist, ungdomsansvarig på Målarförbundet.

-        Att samla ungdomar från olika förbund och sedan se dem komma fram till konkreta förslag på framtida verksamhet sänder en klar signal. Tillsammans så åstadkommer de det, till synes omöjliga. Säkerställandet av framtidens fackliga organisation. En direkt motaktion under denna period av sjunkande organisationsgrad, säger Peter Obermüller vikarierande ungdomsansvarig på Fastighetsanställdas förbund.

Läs hela LO:s ungdomsforumuttalandet på http://uforum2012.lo.se/non-profit-inte-some-profit-uttalande-av-ungdomsforum2012/.

För yterliggare kontakt:

Alexander Lindholm, SEKO, 070-299 41 42

Per Jansson, Byggnadsarbetareförbundet, 010-601 10 54

Oskar Larsson, Elektrikerna, 070-090 29 00

Niklas Holmqvist, Svenska Målarförbundet, 070-586 29 05

Peter Obermüller, Fastighetsanställdas förbund, 076-107 37 98

Uppdaterad: