Byggnads är kritisk till Arbetsförmedlingens nya regler

Arbetsförmedlingen införde ett nytt kontrollsystem den 1 september i år, enligt Riksdagens beslut. Avsikten med det nya kontrollsystemet är att de arbetslösa ska vara mer aktiva i sitt jobbsökande. Bland annat finns det krav på att lämna in en aktivitetsrapport varje månad. Det nya kontrollsystemet har fått stark kritik.
Publicerad:

I aktivitetsrapporten ska den som är arbetssökande redovisa alla aktiviteter som gjorts för att ta sig ur arbetslösheten. Skickas inte rapporten i tid riskerar den arbetssökande att vid första tillfället bli varnad och om detta upprepas riskerar den arbetssökande att bli avstängd från ersättningen.

Det råder oklarheter om vad aktivitetsrapporten ska innehålla. Och en stor del av de arbetssökande kan inte svenska tillräckligt bra. Kritiken kommer inte bara från de arbetssökande utan även från frustrerade arbetsgivare som överhopas av spontanansökningar och oroliga arbetsförmedlare som befarar rapporteringskaos.

Nu har fyra a-kassor; Byggnads, Fastighets, Seko och Elektrikerna, med totalt över en kvarts miljon medlemmar, tagit ett gemensamt beslut. De tänker inte straffa dem som inte har skickat in sin rapport för september månad. De vill inte utfärda sanktioner på grund av missar som Arbetsförmedlingen har gjort, säger de.

Roal Nilssen, föreståndare på Byggnads och Målarnas a-kassa samt Sekos a-kassa tycker att det har varit rörigt med Arbetsförmedlingens nya rapporteringskrav.
– De första aktivitetsrapporterna för september skulle lämnas till oss den 16 oktober. På grund av en hel del problem på Arbetsförmedlingen flyttades den tidpunkten fram flera gånger, säger Roal Nilssen.

– Det blev rätt uppenbart att många av våra medlemmar inte hade förstått det nya regelverket. Det fanns språkproblem och det var också tekniska bekymmer när medlemmarna skulle lämna rapporten till AF, fortsätter Roal Nilssen.

– I det läget sade vi, a-kassor inom 6F, att vi inte kunde besluta om några sanktioner mot medlemmarna när osäkerheten var så stor om anledningen till för sent inlämnad rapport berodde på medlemmen själv, bristfällig information, språkproblem eller tekniska bekymmer m.m. I samband med det skickade vi ett beslutsbrev till berörd medlem med information om varför vi denna gång inte vidtar några åtgärder med anledning av det meddelandet vi fått från Arbetsförmedlingen, avslutar Roal Nilssen.

Uppdaterad: