Byggnads kommenterar döds- och olyckstalen vid Citybanan

Tidningen Byggnadsarbetaren beskiver idag den mycket allvarliga arbetsmiljösituation som råder vid Byggandet av Citybanan. Sedan bygget startade 1 januari, 2008 tills idag har fem personer dött, 280 olyckor skett och till det kommer 480 tillbud. Samtidigt säger Arbetsmiljöverket att riskerna är så stora att det är tillfälligheter som avgör om det blir en incident eller dödsolycka.
Publicerad:

– Det är fullständigt oacceptabelt att ha en arbetsplats där människor dör och skadas på grund av dålig arbetsmiljö. Hittills har fem byggarbetskamrater dött och jag undrar hur många fler som kommer att mista livet innan något görs. Det verkar som en byggjobbares liv är mindre värt. Jag undrar om arbetsmiljön hade behandlats lika lättsinnigt om det var journalister, politiker eller läkare som dog på sin arbetsplats i samma omfattning. Jag kommer aldrig att acceptera att människor dör på våra byggarbetsplatser på grund av kortsiktigt vinsttänkande, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

 

– Det är uppenbart så att man inte har kontroll på vad som sker på arbetsplatserna i Citybanan. Jag är helt övertygad om att ett huvudentreprenörsansvar skulle kunna vara ett bra verktyg för att få ordning och reda bland all de underentreprenörer som finns på arbetsplatserna. Då kan vi lättare kontrollera att våra kollektivavtal efterlevs och att gällande regler följs. Idag har vi tagit flera steg tillbaka istället för att utveckla våra kollektivavtal. Utöver detta behöver vi förändra lagen om offentlig upphandling så att man vid offentlig upphandling av t.ex. infrastruktur kan ställa krav på svenska kollektivavtal. Detta är några exempel på åtgärder för att komma tillrätta med den oordning som nu råder på Citybanan och andra byggarbetsplatser i Sverige, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: