Byggnads kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget

Socialdemokraterna prioriterar rätt saker i sin budget, satsningar på jobb och välfärd istället för skattesänkningar. Många av våra medlemmars viktigaste frågor finns med tex att få igång bostadsbyggandet men också infrastrukturinvesteringar, höjt tak i a-kassan och sjukförsäkringen samt mer pengar till skola och välfärd. En fungerande välfärd ökar både tryggheten och rättvisan i samhället, säger Johan Lindholm ordförande för Byggnads.
Publicerad:

Han fortsätter:
Dock hade man kunnat önska ännu mer på det bostadspolitiska området. Socialdemokraterna gör rätt analys men det är för lite kraft i åtgärderna. Efter 20 år av för lågt bostadsbyggande krävs åtgärder för att öka bostadsbyggandet direkt. Vi behöver höja nyproduktionen från 20 000 till 40 000 lägenheter per år.

- Socialdemokraterna föreslår kreditgarantier för de stora renoveringsbehoven i miljonprogrammen. Det är oklart vilken effekt de skulle få och de konstaterar själva att investeringsbehovet totalt är upp mot 300 miljarder.

- Våra fastigheter står för ca 40 procent av energiförbrukningen. För att vi ska nå klimatmålen behöver miljonprogramsområdena energieffektiviseras. Byggnads har föreslagit ett system med energisparlån som både förbättrar boendemiljön och minskar energiförbrukningen. Om 50 000 bostäder renoveras skapas 25 000 nya jobb.

- Den yttre miljön, boendemiljön är nog så viktig för att man ska må bra. En upprustning av våra miljonprogramsområden skapar jobb, en bättre miljö och har stor effekt för de människor som bor där. Det är en win-win situation åt alla håll.

Uppdaterad: