Byggnads välkomnar LO-ekonomernas förslag på satsningar för bostadsbyggande och infrastruktur

LO-ekonomerna har idag presenterat sina "Ekonomiska utsikter" där de beskriver sin syn på konjunkturläget och vilka satsningar som behövs för att stimulera sysselsättning och tillväxt. Utgångspunkten är att utgiftshöjningar skapar fler jobb än vad skattesänkningar gör. Byggnads stöder LO-ekonomernas uppfattning och stöder särskilt förslagen om ökat byggande av hyresrätter och energieffektivisering.
Publicerad:

I sin förslagsdel tar LO-ekonomerna upp att bostadsförsörjningen inte fungerar. Trots ökande befolkning så har bostadsbyggandet snarare minskat, vilket också bidrar till att hushållens skuldsättning för bostadslån ökar.

 Konkret föreslår LO-ekonomerna:

  • ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter
  • subvention av energiinvesteringar i bostäder
  • utvidga ROT-avdraget, som bör vara tidsbegränsat, till att omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar
  • väsentlig höjning av infrastrukturinvesteringar som skulle bidra till både ökad nybyggnation och ett förbättrat underhåll

Totalt föreslår LO-ekonomerna 70 miljarder i stimulansåtgärder som skulle kunna öka sysselsättningen med 100 000 personer. I denna summa ingår bostadsinvesteringar på 10 miljarder och 10 miljarder i infrastruktursatsningar. 

Byggnads välkomnar LO-ekonomernas förslag, särskilt förslagen som syftar till att stimulera byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Dessutom välkomnar vi förslaget om att stimulera energieffektiviseringar i våra bostäder. Byggnads har länge arbetat med opinionsbildning i frågan och föreslår energisparlån för att nå klimatmålen.

 

 

 

 

Uppdaterad: