Höjd ersättning till föräldralediga

Från och med 1 januari 2014 kommer du som är privatanställd förälder inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet (på de arbetsplatser där kollektivavtal finns) att få 10 procent extra av din lön, under max 180 dagar, när du tar ut föräldrapenning.
Publicerad:

- Föräldrapenningtillägget är den viktigaste jämställdhetsfrågan i årets avtalsrörelse. Samtliga 14 förbund tycker att båda föräldrarna ska ha lika möjlighet till extra ersättning vid föräldraledighet, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Eftersom tillägget är utformat som en försäkring är det inte arbetsgivaren som betalar ut ersättningen. Istället får var och en ansöka om ersättning hos AFA försäkring, vilka kommer att handlägga försäkringen. I och med att man har valt en försäkringslösning kommer det att kostar lika mycket för arbetsgivarna oavsett om de anställer en kvinna eller en man. Försäkringen är en kostnadsneutral lösning.

- I och med föräldrapenningstillägget hoppas vi att fler män kommer att välja att vara föräldralediga. De extra 10 procenten utfaller bara om man tar ut sin föräldrapenning. Den som väljer att inte göra det går därmed miste om pengarna, säger Torbjörn Johansson.

Information och ansökan om föräldrapenningstillägg på AFAs hemsida

Beskrivning av villkoren i den nya AFA-försäkringen om föräldrapenningstillägg (FPT).pdf

Uppdaterad: