Pressmeddelande: Nu är det dags att skrota Lavallagen

Idag har Europarådet kommit med ett yttrande som säger att Byggnads har haft rätt hela tiden när det gäller Lavallfrågan. Europarådet riktar också starkt kritik till den svenska regeringen för lavallagstiftningen.
Publicerad:

Yttrandet från Europarådet dömer också ut EU-domstolens synsätt om att EU:s regler om personers fria rörlighet skall vara överordnade fackliga åtgärder för utländska arbetare i Sverige. Precis som Byggnads har menat hela tiden och fortfarande driver.

- Det här är en seger för alla arbetare, både svenska och utländska, som arbetar i Sverige. Nu är frågan löst, alla som arbetar här ska ha samma villkor. Det är glädjande att Europarådet går på samma linje som vi i Byggnads alltid hävdar och slåss för. Våra svenska kollektivavtal ska vara alla människors möjlighet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Europarådet menar att Lavallagen kraftigt inskränker de fackliga rättigheterna och säger att fackföreningar måste få strejka för att driva igenom likvärdiga rättigheter för utländska och svenska arbetare som arbetar i Sverige. Exakt det som Byggnads gjorde och blev dömda för.

Tidigare i år har även FN-organet ILO konstaterat att EU-domstolens dom var fel.

- Det är på tiden att den moderatledda regeringen nu skrotar lex Laval. Både FN-organet ILO och nu Europarådets kommitté dömer ut regeringens politik på detta område. Nu finns det ingen anledning att vänta längre. Så länge löntagare ställs mot löntagare i en nedåtgående spiral med lägre löner och sämre villkor växer oro och rädsla på arbetsmarknaden. Då gror också mörka krafter som ingen tjänar på, säger Johan Lindholm.

 - Att både FN och Europarådet tydligt visar att de fackliga rättigheterna måste vara starkare än den fria marknaden är en viktig markering. Den fria rörligheten får inte innebära att människor utnyttjas och blir som vilken vara som helst. Därför är Europarådets yttrande en viktig signal till våra politiker, avslutar Johan Lindholm.

 

 

 

 

Uppdaterad: