Nu kan du testa säkerhetskulturen på ditt jobb

Idag lanseras webbverktyget Säkerhetsvisaren hos arbetsmiljöorganisationen Prevent. Du svarar på en enkät med några frågor för att undersöka säkerhetskulturen på ditt jobb. Jobbar du säkert och gör dina kollegor det? Hur står det till med attityder kring säkerheten på jobbet?
Publicerad:

Utifrån enkätresultatet får du och dina arbetskamrater konkreta tips och råd på hur ni kan skapa en bättre säkerhetskultur och minska risken för olyckor på jobbet.

En majoritet har arbetat utan skydd och var femte har känt oro för att gå till jobbet på grund av säkerhetsrisker. På många arbetsplatser inom bygg-, trä- och möbelindustrin finns brister i säkerhetskulturen, samtidigt kan utbildning göra stor skillnad. Det framgår i en ny studie från Prevent, där över 4000 personer ingår.

Tillsammans lanserar fack och arbetsgivarorganisationer nu ett verktyg för att förbättra säkerhet och minska olyckor. 

Projektet Säkerhetsvisaren är utvecklat av Prevent i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I projektet har parterna representerats av företrädare för Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelföretagen, Ledarna, Byggnads och GS-facket.

Testa säkerhetskulturen på: http://www.prevent.se/sv/Sakerhetsvisaren

 

Uppdaterad: