Viktiga frågor för Byggnads tas till regeringen

Byggnads driver en del frågor där det krävs ett beslut i riksdagen och där regeringen måste ta ett ansvar. Nu har den socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson lyft dessa frågor i två interpellationer och en motion.
Publicerad:

Hur vi ska motverka svartarbete och skattefusk i branschen

Byggnads vill att man inom byggbranschen ska införa en enkel månadsrapportering av löner till Skatteverket. I det här fallet ihop med Sveriges Byggindustrier.  Regeringen har förhalat frågan länge och nu har den socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson lyft frågan, i en interpellation, till finansminister Anders Borg. Den 8 november ska han svara på vad han och regeringen avser att göra när det gäller månadsrapporteringen. Han ska även svara på vilka andra insatser som görs för att minska skattefusket och svartarbetet i byggbranschen.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Manadsredovisning-som-metod-fo_H11038/

Arbetsmiljöverket måste få fler resurser

En annan fråga som Byggnads driver är att Arbetsmiljöverket måste få mer resurser för att kunna utföra sitt arbete. Den borgerliga regeringen har under sin tid snarare skurit ner anslagen till Arbetsmiljöverket vilket får förödande konsekvenser, inte minst för en olycksdrabbad bransch som byggbranschen. Eva-Lena har nu ställt en interpellation till ansvarig arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson för att tvinga henne att ge svar på saken.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Aktivt-arbetsmiljoarbete-och-t_H11030/

Värna svenska kollektivavtal

Sist men inte minst har Eva-Lena Jansson, tillsammans med s-riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson, skrivit en motion om vikten av att värna den svenska modellen och om vikten av starka, moderna och livskraftiga kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ordning-och-reda-pa-arbetsmark_H102A283/?text=true

Uppdaterad: