Avtalsrörelsen har börjat – NCC vidtar stridsåtgärder

Konflikten mellan NCC och Byggnads i Väst har pågått länge och handlar om vilken löneform som ska tillämpas. Enligt gällande kollektivavtal ska prestationslöner tillämpas men NCC vill införa fasta löner. Konflikten har nu trappats upp genom att NCC medvetet bryter mot gällande kollektivavtal. Byggnads anser att NCC tar till otillåtna stridsåtgärder och metoder och begär därför förhandling med Sveriges Byggindustrier (BI).

Publicerad:

– NCC försöker förändra kollektivavtalet mitt under rådande fredsplikt. Genom att betala ut en hög fast lön försöker de också underminera förhandlingarna och vända medlemmarna mot sin egen organisation. Deras agerande är både en föreningsrättskränkning och en otillåten stridsåtgärd, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads Avtalssekreterare.

– Arbetsgivarnas beteende är högst anmärkningsvärt. I en tid när branschen vädrar morgonluft, där bostadsbyggande och infrastruktursatsningar står för dörren och när vi tillsammans har tagit steg för bättre ordning och reda i branschen har vi båda viktigare saker att göra, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

– NCC påstår att de gör detta för att komma tillrätta med den dåliga psykosociala arbetsmiljön trots att det är de själva som skapat problemen genom sitt agerande. Vi hade kunnat lösa detta för längesedan. Det är otroligt tråkigt att se att BI:s tredje största medlemsföretag inte tycks ha några betänkligheter att bryta mot avtalet. Man kan fråga sig om det går att lita på NCC eller om de bryter mot andra delar av avtalet också, avslutar Torbjörn Hagelin.

– Förhoppningsvis drar politikerna snart ut proppen och vi kan börja bygga. Vi har unga tjejer och killar som just gått ut gymnasiet och inte vill annat än börja jobba. Vi har fått löften om flera politiska åtgärder för att få mer ordning och reda i branschen. Nu har vi alla möjligheter att lyfta branschen, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: