Byggnads kommenterar höstbudgeten

Publicerad:

– Det viktigaste med budgeten är att vi nu ser början på en annan fördelningspolitik. Nu gör regeringen satsningar på de som behöver istället för fler skattesänkningar till de som redan har. Vi ser alla behovet av mer resurser till skolan, vården och omsorgen. Det är denna förändrade politik som vi borde prata om vid kafferasten på jobbet och runt matborden när man kommer hem, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Jag välkomnar att regeringen nu gör satsningar på att få fler i jobb. Fler bostäder och förbättrad infrastruktur är helt nödvändigt. Däremot behövs mycket större satsningar än de som regeringen nu presenterar, menar Johan Lindholm.

– Jag vill se en annan ekonomisk politik där regeringen lånar pengar för att genomföra nödvändiga rejäla reformer. Det kan handla om att låna upp 50–60 miljarder för att möta den bostadsbrist som råder i landet och genomföra satsningar för att upprusta och energieffektivisera våra miljonprogramsområden, fortsätter Johan Lindholm.

– Samtidigt har regeringen andra stora utmaningar framför sig. Om vi ska stå upp för den svenska modellen och våra kollektivavtal måste det till lagändringar för att ta bort effekterna av Lex Laval. Vi måste också förändra reglerna för offentlig upphandling så att man kan ställa krav på kollektivavtal. Jag förutsätter att regeringen kommer att lägga förslag om detta i riksdagen under hösten, avslutar Johan Lindholm

Uppdaterad:
Kategorier: