Byggnads och Byggcheferna tillsammans för en jämställd byggbransch

En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att det finns förlegade attityder kring jämställdhet i byggbranschen – och att de är större än befarat. I den största gemensamma, satsningen någonsin tar nu Byggnads och Byggcheferna upp kampen.

Publicerad:

En stor majoritet (81 %) av dem som svarat uppger att arbetsmiljön i byggbranschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. Nästan var tredje av de tillfrågade anger att det förekommer sexistiskt eller könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen. Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk samtidigt vet vi att vi har ett helhjärtat stöd från våra medlemmar och förtroendevalda som vill att vi kommer till rätta med attitydproblemen. Vi tar återigen kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och en jämställd byggbransch, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Undersökningen visar också att branschen tappar personal på grund av upplevd grabbighet och machokultur och att det är både män och kvinnor som lämnar branschen på grund av detta. En stor majoritet anger dessutom att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta (86 %).

– Vi har tidigare sett alarmerande siffror på att vi håller på att tappa värdefull kompetens på grund av attityder och fördomar på våra arbetsplatser. De nya siffrorna visar att vi har en bra bit kvar. Den här negativa trenden måste stoppas nu och det är upp till oss själva att tvätta byken och våga prata högt om problemen, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Senare i höst kommer Byggnads och Byggcheferna följa upp det gemsamma initiativet med utbildningar för att fortsätta diskussionerna. Syftet är att ändra attityder hos individer och grupper.

Undersökningen visar också att:

Byggbranschen lider av en arbetskultur präglad av machokultur och ett tufft arbetsklimat

  • 8 av 10 anger att arbetskulturen kännetecknas av grabbighet och ett tufft arbetsklimat (81 %)
  • 9 av 10 anger att de sett andra mått dåligt pga. en grabbig arbetskultur inom byggbranschen (88 %)
  • Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen (60 %)

Det finns en utbredd attityd mot att kvinnor inte är lika bra lämpade som män

  • Närmare varannan upplever en attityd att kvinnor inte är lika bra lämpade som män att arbeta i branschen (45 %)
  • Drygt 8 av 10 menar att det vanligaste argumentet är att kvinnor har fysiska begränsningar som gör att de inte klarar alla arbetsuppgifter (84 %)

Arbetskulturen leder till kompetensbortfall 

  • Varannan respondent svarar att branschen tappar personal på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (45 %). 
  • En av fem känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (19 %). 
  • En stor majoritet anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta (86 %).

Om undersökningarna:

Allt detta framkommer i den undersökning som besvarats av sammanlagt 2120 respondenter i bygg- och fastighetsbranschen.

Kampanjsajt

Uppdaterad:
Kategorier: