Byggnads välkomnar Högsta Domstolens dom

Ett fackförbund är inte att jämställa med en myndighet i frågor som rör Europakonventionen. Det slår Högsta Domstolen fast i en dom idag och för Byggnads är domen en seger.

Publicerad:

Högsta Domstolen har slagit fast en viktig princip, att de svenska fackföreningarna inte kan jämställas med en statlig organisation vid tillämpningen av Europakonventionen. Byggnads kan därför inte åläggas ett direkt skadeståndsansvar vid en eventuell kränkning av Europakonventionen.

Högsta Domstolen går sedan vidare och konstaterar att alla företag och organisationer skulle kunna åläggas ett skadeståndsansvar vid en eventuell kränkning av Europakonventionen. För ett sådant ansvar krävs att det rör sig om en skada som har orsakats av ett kvalificerat otillbörligt handlande.

Det är nu upp till tingsrätten att ta ställning till om Byggnads agerande är ett sådant kvalificerat otillbörligt handlande som ska ge rätt till skadestånd. När domstolarna då ska bedöma vad som skulle kunna vara ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande så ska domstolarna bland annat ta hänsyn till att strejkrätten är skyddad i svensk grundlag.

– Strejkrätten är ju grundlagsskyddad så vi känner oss trygga i att tingsrätten kommer att komma fram till att Byggnads inte har handlat ”kvalificerat otillbörligt” som det står i domen. Vi har följt de lagar som gäller på svensk arbetsmarknad, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

Uppdaterad: