Människor med plakat som manifesterar för en bättre klimatpolitik.

Från tidigare klimatmanifestation: Peoples Climate March i London.

Fotograf: Sebastian Ilari

Fackligt upprop för en tuffare klimatpolitik

En politik för att rädda klimatet skulle kunna skapa miljontals nya jobb och ett bättre samhälle för alla. Det är budskapet i en debattartikel som Byggnads publicerar tillsammans med tio andra fackförbund och miljöorganisationer på DN Debatt i dag.

Publicerad:

Byggbranschen skulle kunna bli ledande i den omställning som behövs för att minska utsläppen och hejda klimatförändringarna, visar en rapport från det globala bygg- och träfacket BWI som Byggnads har varit med om att ta fram.

”Samma åtgärder som behövs för att minska utsläppen och rädda klimatet skulle också kunna vara lösningen på arbetslösheten. Offentliga investeringar för att rusta upp och miljöanpassa byggnader skulle till exempel kunna skapa tusentals nya jobb för våra medlemmar,” säger Byggnads ordförande Johan Lindholm som är en av undertecknarna av artikeln.

Enligt beräkningar från Europeiska kommissionen skulle två miljoner nya jobb kunna skapas om alla EU-länder införde program för att miljöanpassa byggnader så att de förbrukar mindre energi. Detta är också en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen, då så mycket som en tredjedel av världens samlade utsläpp av växthusgaser kommer från byggnader.

”Alla skulle tjäna på en tuffare klimatpolitik. Vi tycker att Sverige ska gå före och visa att en grön omställning är möjlig. En sådan omställning måste kombineras med en politik för fler arbeten, ökad jämlikhet och sociala åtgärder som sätter arbetstagares rättigheter i fokus,” säger Johan Lindholm.

Organisationerna bakom debattartikeln ställer flera krav inför FN:s klimatmöte som ska hållas i Paris i december. Bland annat på att omställningen från fossila bränslen måste sätta människors rätt till arbete och försörjning i fokus, med program för omskolning och återanställning för de som annars riskerar att förlora sina jobb när de fossila bränslena fasas ut.

Den 29 november planeras stora demonstrationer till stöd för ett rättvist och hållbart klimatavtal i flera städer runt om i Sverige. I Stockholm kommer Byggnads att delta vid manifestationen ”Tillsammans för klimatet” vid Norra Latin.

Uppdaterad:
Kategorier: