Byggkran med en byggnadsarbetare nedanför.

Lönetvisten mellan NCC och Byggnads Väst löst

Efter drygt ett år av förhandlingar har NCC och Byggnads Väst nu nått en lösning på tvisten om hur löneformen ska se ut på NCC:s arbetsplatser i Västsverige. Uppgörelsen är prestationslönebaserad och utgår från Byggavtalet, vilket varit Byggnads grundkrav under hela processen.

Publicerad:

– Vi har fått en löneöverenskommelse som båda parterna känner sig nöjda med och tror på, säger Conny Johansson, löneansvarig ombudsman på Byggnads Väst.

För Byggnads betyder överenskommelsen att arbetsgivaren och facket nu har en samsyn om hur kollektivavtalet ska tolkas.

– Det är viktigt att Byggavtalet respekteras och följs vilket nu görs. Det är glädjande att en överenskommelse är nådd och att de anställda får den lön de förtjänar och ska ha enligt avtalet, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare

En prestationslön ger arbetstagarna större insyn och inflytande över sin arbetssituation, vilket förbättrar både arbetsmiljön och effektiviserar produktionen. Löneöverenskommelsen gäller tillsvidare och innefattar alla NCC:s arbetsplatser i Västra Götaland och Halland.

– Lönen kommer utgå från arbetsplatsen, vilket är bra för våra medlemmar, säger Conny Johansson.

Uppdaterad: