Många personer som håller upp varsitt rött kort samt en banderoll med texten Rött kort för Fifa

Unga byggare ger rött kort till FIFA!

I ett uttalande från Byggnads ungdomskonferens får FIFA rött kort. Ungdomarna undrar hur många drömmar som ska behöva krossas innan FIFA agerar för att arbetsförhållandena i Qatar ska förbättras.

Publicerad:

Hur många drömmar ska behöva krossas?

Som unga medlemmar i Byggnads är vi stolta över att tillhöra ett fackförbund som försvarar våra rättigheter och står upp för alla människors lika värde. Vi önskar att de arbetare som bygger för Fotbolls-VM 2022 i Qatar kunde känna likadant.

De flesta migrantarbetarna är unga människor med drömmar precis som vi. I Qatar tvingas de arbeta under omänskliga villkor utan några som helst rättigheter. De får inte byta jobb, röra sig fritt eller ens lämna landet utan sin arbetsgivares tillstånd. De som organiserar sig och vågar kräva bättre villkor riskerar att fängslas. 

Hur många drömmar ska behöva krossas innan FIFA börjar agera? Hur många ska behöva dö?

Enligt Nepals ambassad i Qatar dog förra året minst en nepalesisk migrantarbetare varannan dag i landet, de flesta i arbetsplatsolyckor eller plötsligt hjärtstopp efter extrema arbetspass i upp till 50 graders värme. Några exakta siffror finns inte men om man räknar med dödsolyckorna bland de hundratusentals arbetare från Filippinerna, Sri lanka, Indien och Bangladesh som också finns i Qatar är de med största sannolikhet långt fler.

Enligt beräkningar kan så många som 4 000 migrantarbetare komma att dö innan avspark 2022 – ungefär 62 döda arbetare per match som kommer att spelas under Fotbolls-VM.

Vi vill se ett VM byggt med mänskliga rättigheter och schysta arbetsvillkor. Genom vårt globala fack BWI och Byggnads solidaritetsfond kommer vi att stödja migrantarbetarnas kamp för bättre villkor i Qatar. Men för att få FIFA och Qatars regering att ta ansvar för villkoren vid arenabyggena behöver vi bli fler. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Det här kan du göra:

  1. Skriv på kampanjen för att få FIFA:s sponsorer att ta ställning för schysta villkor.
  2. Stöd det globala bygg och träfacket BWI:s arbete på plats i Qatar genom att sätta in valfritt belopp till Byggnads solidaritetsfond: pg 30200-0. Ange gärna namn, mejl- och postadress i meddelande-rutan så skickar vi broschyren ”Decent Work – Fair Play för alla lag” till dig som tack.

 

How many dreams will have to be broken? Young builders in Sweden give Red Card for FIFA!

As young construction workers in Sweden we are proud to be a part of a strong union that support our rights and stand up for the equal value of all. We wish that the workers’ who are building for the 2022 World Cup in Qatar could feel the same.

Most of the migrant workers are young workers with hopes and dreams just like us. In Qatar they are forced to work under inhumane conditions without any rights at all. They cannot change job, move freely or even leave the country without permission from their employer. Workers who organize and speak up for better conditions risk being arrested.

How many dreams will have to be crushed before FIFA take action? How many workers will have to die?

Last year migrant workers from Nepal died at a rate of one every two days according to the Nepalese Embassy in Qatar, most of them in work place accidents or cardiac arrest after working under slave like conditions in up to 50 degrees Celsius. There are no exact figures but if to count the number of deaths among the hundreds of thousands of Indian, Sri Lankan, Bangladeshi and Filipino workers, who also work in Qatar, the death toll is certainly a lot higher.

If nothing is done and the death toll keeps rising at the same rate as right now, it is estimated that more than 4,000 workers will die before the first ball is kicked in 2022. That is 62 dead workers for each game that will be played during the World Cup.

We want to see a World Cup built with human rights and decent working conditions. Through our global union BWI and the Swedish Construction Workers’ Solidarity Fund we will support the struggle for decent work in Qatar. But for FIFA and the Qatari government to take responsibility we need more people to speak up. Together we can make a difference!

Tell FIFA’s sponsors to stand up for workers’ rights by signing this petition.

Uppdaterad: