Ungdomar från NBTF, delaktiga i ”Red Card for Fifa”.

Ungdomar från NBTF, delaktiga i ”Red Card for Fifa”.

Utvecklingspris till Byggnads och byggfacken

2015 års FUF-pris (från Föreningen för utvecklingsfrågor) gick i år till Byggnads ordförande Johan Lindholm, vår internationella strateg Christer Wälivaara samt till Per-Olof Sjöö (ordförande i Bygg- och Träarbetarinternationalen, BWI).

Publicerad:

Nomineringen från Föreningen för utvecklingsfrågor lyder som följer:

”Med utgångspunkt i ILO:s program för anständiga arbetsvillkor (Decent Work) har det internationella Bygg och träarbetarfacket, BWI, tillsammans med sina svenska medlemmar i det fackliga nätverket 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) särskilt uppmärksammat migrantarbetares arbetsvillkor. Genom kampanjer som ’Red card for FIFA’ har de kunnat nå helt nya målgrupper. De har visat på idrottens sociala ansvar, hur livet och arbetsvillkoren ser ut för de hundratusentals byggnadsarbetare som bygger arenor inför stora sportevenemang, och det höga pris arbetstagarna får betala. De tre pristagarnas har varit drivande i att utveckla detta globala fackliga samarbete som bidragit till att mänskliga rättigheter, globala utvecklingsfrågor och anständiga arbetsvillkor återkommande diskuteras på tidningarnas sportsidor och når ut till en bred idrottsintresserad allmänhet. Kampanjerna har bidragit till att tusentals byggnadsarbetare världen över fått bättre arbetsvillkor genom kollektivavtal, och att sportvärldens allra mäktigaste institutioner, som exempelvis Internationella Olympiska Kommitteen och FIFA, tvingats se sitt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras inför, under och efter de stora sportfesterna.”
Uppdaterad:
Kategorier: