Plåtslageribranschens yrkesnämnd PVF fyller 50 år: Ett samarbete med driv

Branschskolan i Katrineholm, yrkestävlingar, produktion av böcker och digitala läromedel, forskning och samarbete med högskolan samt lyckad påverkan på politiker och myndigheter. Det har hänt mycket på 50 år och PVF Yrke & Utbildning blir bara piggare med åren.

Publicerad:

I november firar plåtslageribranschens yrkesnämnd, PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd, idag inordnad under PVF Yrke & Utbildning, 50 år. Organisationen är ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivareorganisation och har kommit att driva och utveckla det mesta som berör rekrytering och utbildning inom plåtslageri och ventilationsbranschen.

Yrkesupplysning och stipendier

Den 30 november 1966 bildades den ”Centrala Yrkesnämnden inom bleck- och plåtslagareyrket”. I första hand skulle yrkesnämnden förvalta Sveriges Bleck- och Plåtslagaremästareförenings stipendiefond som var avsedd för yrkesupplysning och stipendier. Nämnden kom dock ganska snabbt att ta sig an mer arbete och hösten 1970 hölls en riksomfattande utbildningskonferens i Falun. Målsättningen blev att ta fram utbildningsmaterial för plåtslagarelever och fortbilda yrkeslärare samt att stärka samarbetet mellan lärare och bransch. I takt med att uppdraget växte har medlemsföretag bidragit ekonomiskt via företagsavgifter och semesterkassan och ibland har stöd har tillkommit från annat håll så som Lindabfonden. Året efter bildandet bytte nämnden namn till ”Centrala yrkesnämnden inom byggnadsplåtslageribranschen” CYB. Under åren har yrkesnämndens kansli funnits på bland annat YNSAB, PVF Plåt & Vent Forum AB och nu nyligen PVF Yrke & Utbildning AB.

Från ljudband till film och Facebook

Under åren har kanaler och produkter skiftat för att locka ungdomar till plåtslagaryrket. Allt från bildekaler, broschyrer och annonser till filmer, skolturnéer, hemsidor och Facebook.

Redan 1975 spelades en första rekryteringsfilm in. Den visades bland annat som ”förfilm” på biograferna runt om i landet. I oktober i år hade den senaste rekryteringsfilmen premiär och sprids i första hand på hemsidan och via sociala medier. Över lag är man mycket aktiv både på Facebook och Instagram för att nå ungdomarna där de befinner sig. Studie- och yrkesvägledare får löpande utbildning och informationsmaterial och en annan mycket viktig del i rekryteringsarbetet är de skolturnéer som genomförts under senaste åren inom projektet Strålande utsikter.

Kunna plåt, Garneringsarbete och Frisk Luft

En liknande resa har gjorts när det gäller utbildningsmaterial. 1975 tog man fram det allra första materialet kallat ”Kunna plåt”, som kursbok och ljudband. I juni 1989 kom Garneringsarbeten, och 1998 påbörjades utbildningspärmen för ventilationsplåtslagare, Frisk Luft. Frisk Luft vidareutvecklades sedan till en utbildning för ventilationsmontörer och lanserades som e-utbildning under 2012. 2014 följde Optimala skal, en e-utbildning för byggnadsplåtslagare. För att stärka plåtslageri och ventilationsutbildningarna och få ett kvitto på genomförd utbildning infördes Yrkesexamen år 1996. Även yrkesbevis kan utkvitteras efter godkänd examen och 6800 timmar i yrket. Lärlingsregister med kortsystem började användas under 60-talet och 1987 började ett dataprogram användas för att registrera alla nya händelser beträffande lärlingarna. 2005 förnyades lärlingsregistret och 2016 påbörjades arbetet med ett lärlingssystem där lärling och arbetsgivare själva kommer att logga in och ha möjligheten att följa utvecklingen fram till yrkesbeviset.

SM 30 år

Den 5 november 1986 arrangerade yrkesnämnden för första gången en plåtslageritävling. Den uppkom på initiativ av plåtkonsult Axel Beckman. I år firade tävlingen, som numer kallas SM för unga plåtslagare, 30 år. Både uttagningar och finaler har alltid fått stort utrymme i media. Finalerna har varit publikdragare när kampen om medaljerna har pågått på byggmässor, i köpcentrum och på branschens skola i Katrineholm. Och guldmedaljen har varit lika åtråvärd för plåtslagareleverna, varje år. Under några år har plåtslagare även representerat Sverige i Euroskills och Worldskills (Yrkes-VM) och kammade till och med hem ett silver i Worldskills i Calgary 2009, genom Joakim Karlsson.

PVF Teknikcentrum, i ständig utveckling

I både rekryterings- och utbildningssyfte har branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm, varit en stor och viktig tillgång. Allt startade i oktober 1990 när yrkesnämndens representanter besökte VVS-utbildningscentrum i Katrineholm för att ta reda på om branschen skulle kunna förlägga sin fackteoriutbildning vid skolan. Det gick alldeles utmärkt. I april 1991 skrevs kontrakt mellan yrkesnämnden, Katrineholms kommun och VVS-centrum. Till februari 1992 hade skolan genomgått en ombyggnation och i mars blev det kursstart! Sedan dess har branschens skola utvecklats och byggts ut i omgångar. 1993 invigdes referensverkstaden och 2010 var det återigen dags att inviga renoverade lokaler och utökad verksamhet i Katrineholm. Det är med stolthet som PVF Teknikcentrum idag ofta omtalas som ett föredöme. Fram till idag har tusentals elever, lärlingar och företag utbildats i skolans regi. Idag omskrivs skolan i statliga utredningar som ett mönster för hur mindre yrken kan få kvalitativ lärlingsutbildning.

Goda samarbeten och stort genomslag

Verksamheten inom yrkesnämnden har under alla år kännetecknats av ett mycket positivt samarbete mellan fack- och arbetsgivarorganisation. Det gäller även i relationen till andra yrkesnämnder inom bygg, då man har delat kansli med bland annat måleri, bygg och VVS. På senare år har samarbeten även startats med instanser så som Lunds Tekniska högskola i projektet Ren luft Friskt liv. Genomgående kan sägas att trots nämnden och branschens litenhet har hängivna personer, en stor vilja att synas, finnas och förändra, samt många goda samarbeten, gjort att plåtslageribranschens yrkesnämnd har hållit sig aktuell och fortsätter att uppmärksammas från flera håll för sitt engagemang i olika frågor.

Ett fyrfaldigt HURRA för 50-åringen. Hurra, hurra, hurra, hurra!

Besök www.pvf.se »

Uppdaterad: