Torbjörn Hagelin

Byggnads kommenterar dagens dom i tingsrätten

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Publicerad:

Tingsrätten har idag kommit fram till att förbundet är skadeståndsskyldigt mot Gustavsson på grund av att en blockad mot Gustavssons bolag inte varit tillåten efter en viss tidpunkt. Av yrkade 765 000 kr ska förbundet betala 140 000 kr.
Blockaden gjordes i syfte att träffa ett kollektivavtal med bolaget. Tingsrätten menar dock att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsarvode och som tingsrätten menar stred mot Europakonventionen. Regler om granskningsarvode förekom tidigare i flera kollektivavtal, framförallt i byggbranschen, men finns inte längre.

Tingsrättens bedömning är uppseendeväckande, då blockaden redan 2006 prövades  och godkändes som fullt laglig av Arbetsdomstolen. Högsta domstolen har också slagit fast att enskilda, exempelvis fackförbund, normalt inte kan bli skadeståndsskyldiga för brott mot Europakonventionen, eftersom det är staten som ska garantera att den svenska lagstiftningen är förenlig med konventionen.

Tingsrätten menar dock att förbundets åtgärd att kräva det i branschen sedvanliga kollektivavtalet varit "kvalificerat otillbörlig". Tingsrätten verkar mena att förbundet skulle ha vidtagit åtgärder redan innan en dom från Europadomstolen som behandlade en likartad fråga slutligt fastställdes.

- Att det skulle vara kvalificerat otillbörligt av förbundet att följa en dom från Arbetsdomstolen är en mycket märklig slutsats, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin. Vi behöver nu analysera domen innan vi fattar något beslut om eventuell överklagan.   

Uppdaterad: