Byggnads styrelse i så kallade pussy hats.

Byggnads styrelse i ”protestmode” 8 mars

Byggbranschen består av 99 procent män. Därmed är det inte så konstigt att styrelsen i dagsläget ser ut som den gör. Men likväl som vissa män kan skapa problem i samhället, så kan andra motarbeta dem!

Publicerad:

Det är vårt ansvar. Och det gör vi även i dag på 8 mars, internationella kvinnodagen. Vi är inte perfekta, men vi har hjärtat på rätt ställe – och vi vill ta vårt ansvar.

Frågor och svar kring detta:

Varför har ni rosa mössor på er?

Det är en solidaritetshandling. Det är så kallade "pussy hats" som kvinnorörelsen i USA tog fram inför de jättelika protesterna när Trump skulle tillträda som president. Vi ville hitta en symbol som visade att vi är för jämställdhet. Läs gärna mer om "Pussy hats" i DN. Mössornas namn "pussy hat" är kopplat till ordet "pussy cat", mer om det kan man läsa om på Women's March 2017 på Wikipedia.

Är Byggnads en feministisk organisation?

Vi organiserar byggnadsarbetare oavsett kön. Vår målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Men vi har inte ordet feminism i våra stadgar eller så. Och bara en procent av våra medlemmar är kvinnor. Så vi har en bit kvar till jämställdhet.

Hur jämställt är Byggnads?

Representativt så är det väldigt ojämn fördelning. Av 100 medlemmar är 99 män, vilket beror på hur byggbranschen i sig ser ut. Men det ska vi ändra på – vi har kongressbeslut på att 2022 ska minst 5 medlemmar av 100 vara kvinnor.

Borde ni inte kvotera in kvinnor i er styrelse om ni nu tycker det är så viktigt med jämställdhet?

Vi är en demokratisk förening och stadgarna säger att vi ska vara en organisation uppbyggd av medlemmarna. I takt med att Byggnads får fler medlemmar som är kvinnor är vi övertygade om att det blir fler kvinnor även i styrelsen.

Det ekar lite tomt när ni skriver om jämställdhet samtidigt som ni är en helt manlig styrelse, eller? Är det här frågan om påklistrad jämställdhet utan förankring, s k "pink washing"?

Jämställdhet ÄR ett av Byggnads prioriterade områden. Det beslutet togs på kongressen 2014. Vi lägger mycket tid och resurser på att göra vår bransch mer attraktiv för alla. Den som vill veta mer får gärna läsa avsnittet om jämställdhet i kongressens Mål och vision 2022.

Ni har ett kongressbeslut i Byggnads, men vad gör ni rent konkret?

Massor. Så mycket vi kan. Till exempel:

  • Stoppa Machokulturen – en kampanj som löper över tre år där vi bland annat jobbar med att se över jargongen ute på arbetsplatserna.
  • Vi har tillsatt jämställdhetsansvariga ute i alla regioner.
  • Vi utbildar.
  • Vi gör filmer.
  • Vi skriver debattartiklar.
  • Vi gör reklam.
  • Vi jobbar mot skolan.
  • Vi har ett nätverk för kvinnliga byggnadsarbetare.
  • EU-projekt som fram tom 2021 arbetar med bland annat jämställdhet.
  • Vi har ett av Sveriges mest jämställda kollektivavtal – Byggavtalet.

Men sedan går det inte att blunda för att 99 av 100 medlemmar är män. Det är klart det påverkar hur vår förening fungerar och vilka frågor som diskuteras och anses viktiga.

Skulle ni rekommendera byggbranschen till era egna döttrar?

Det skulle vi absolut.

Uppdaterad: