Mustasch

Fotograf: Darwin Bell

Byggnads tar upp kampen mot prostatacancer

Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och ca 100 000 män lever med sjukdomen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det behövs mer forskning för bättre kunna ställa diagnos och behandla sjukdomen.

Publicerad:

Under november har därför flera av Byggnads regionala organisationer startat insamlingar genom Mustaschkampen. Precis som kampen mot bröstcancer har sitt rosa band är mustaschen under november som en symbol för att visa sitt deltagande i kampen. Flera inom Byggnads ledningar utmanar nu både varandra och medlemmar att odla längsta mustaschen under november.

– Prostatacancern drabbar massor av både medlemmar och deras anhöriga. Det känns därför självklart för oss att stödja mustaschkampen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Mustaschkampen är ett initiativ från Prostatacancerförbundet där målet är att överträffa 2016 års insamling på 8,5 miljoner.

Delta i kampen du med!

  • Skänk pengar till någon av Byggnads regioners insamlingar (SkåneStockholm-Gotland, Väst)
  • Låta odla sin mustasch och fotografera hur den växer.
  • Måla dit en om du inte kan eller vill odla en med hår.
  • Köpa årets prickiga tygmustasch som lanseras av kampanjen (länk + på bilden).
  • Skicka till kommunikation@byggnads.se så lägger vi ut i våra sociala kanaler!
Uppdaterad: