BWI-kongress

Jämställdhet och globalisering på agendan vid internationell facklig kongress

I en allt mer globaliserad värld behövs motkrafter för att möta de många företag som satt i system att utnyttja brister i arbetsmarknadslagar, stor global arbetslöshet och på sina håll svaga fack. En stor delegation från Byggnads deltar därför när det globala facket för bygg- och träarbetare, BWI, i helgen startar sin kongress.

Publicerad:

Ett genomgående tema för kongressen är hur det fackliga arbetet kan förnyas för att få fler medlemmar och större global kraft. Bakgrunden är utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet av att utmana branschen, multinationella företag men även våra fackliga strukturer.

Ett särskilt utmanande förslag som kommer diskuteras är exempelvis att göra kampanjen Stoppa machokulturen global. Kampanjen har haft bra genomslag i Sverige, men väntas vara mer kontroversiell i vissa andra länder. Mer väntat är då att det globala arbetet ”Fair Games”, om att sätta tryck på idrottens makthavare och framtidens värdländer för större sportevenemang, såsom i exempelvis Qatar, får fortsatt stöd. Mycket fokus läggs också på att utveckla ungdomsverksamheten samt ett mer strategiskt organiseringsarbete över gränserna. Byggnads delegation är därför förstärkt med representanter från det kvinnliga nätverket Näta och Unga Byggare.

Byggnads ordförande Johan Lindholm har under de senaste två åren varit ordföranden för den globala arbetsgrupp som tagit fram ett förslag till ny strategi för det globala fackets kongressperiod 2018–2021. Strategin handlar framförallt om att utveckla det fackliga arbetet över gränserna och bli en starkare kraft mot multinationella företag.

– Vår bransch blir allt mer globaliserad och vi byggnadsarbetare behöver samarbeta mer över gränserna för att nå vårt mål om ”ordning och reda”, säger Johan Lindholm.

Fakta BWI:s kongress

 • Building and Wood Workers International (Internationella Byggnads- och Träarbetarinternationalen – BTI på svenska) är en global paraplyorganisation för cirka 330 fackförbund inom bygg- och träsektorn och representerar 12 miljoner medlemmar i 130 länder.
 • Kongressen arrangeras i Durban, Sydafrika 27 november till 1 december.
 • I Byggnads delegation ingår:
  • Johan Lindholm, förbundsordförande
  • Lars Hildingsson, andre förbundsordförande
  • Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare
  • Jonas Sjöberg, ordförande region Skåne
  • Emma Gustavsson, organisering region Väst
  • Paulina Johansson, ombudsman Gävle-Dala och Nätas styrgrupp
  • Fredrik Öberg, ordförande Unga Byggare
  • Jakob Wagner, ansvarig för utbildning, jämställdhet och Unga Byggare

Mer info om BWI:s kongress.

Mer om Byggnads internationella engagemang.

Uppdaterad: